Hue (Barwa) – Poem by Eliza Segiet / Translated into English by Ula de B

 
Poem by Eliza Segiet
 
 
Hue
 
This is not a color game
everyone knows that
green means the road is free,
yellow – Note! Danger!
Red – Stop!
 
Other hues
don’t warn, don’t inform,
they really bother some
 black to them is more than just murk.
It can’t be hidden under any coat.
 
At times it is a curse of their existence,
Nevertheless, they try showing,
telling:
We’re the same as others.
The color of our skin
can’t be a summons
to kill and to destroy a human.
 
It’s not a color game,
it’s life.
 
Barwa
 
To nie gra w kolory,

każdy wie, że

zielone znaczy: Wolna droga,

żółte – Uwaga! Niebezpieczeństwo!
Czerwone – Stop!
 
Inne barwy

nie ostrzegają, nie informują,

niektórym bardzo przeszkadzają

– czerń jest dla nich więcej niż mrokiem.
Nie da się jej ukryć pod żadnym płaszczem.
 
Czasami jest przekleństwem ich istnienia.
Pomimo to starają się pokazywać,
mówić:

Jesteśmy tacy sami jak inni.
Kolor naszej skóry

nie może być wezwaniem

do zabijania czy niszczenia człowieka.
 
To nie gra w kolory!
To życie.
 
Translated into English by Ula de B

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s