Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Tetë të jashtëzakonshëm” të autorit Petrit Sulaj

 
 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Tetë të jashtëzakonshëm” të autorit Petrit Sulaj
 
 
Titulli i librit: Tetë të jashtëzakonshëm
Autor: Petrit Sulaj
Redaktore: Teuta Sadiku
Botues: Roland Lushi
Kopertina: Grafika ADA
Formati: 14 X 20
ISBN: 978-9928-326-96-6
 
Shtëpia Botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, tetor 2021
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA
Të gjithë librit e botuar te shtëpia botuese ADA gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Sulaj, Petrit
Tetë të jashtëzakonshëm : Anne Sexton, Sylvia Plath, Paul Celan, Charles Bukowski, Wislawa Szymborska, Nazim Hikmet, Pablo Neruda,
Janis Ricos / Petrit Sulaj ; red. Teuta Sadiku. – Tiranë : Ada, 2021
220 f. ; 20 cm
ISBN 978-9928-326-96-6
1.Letërsia botërore  2.Poezia  3.Kritika, interpretimi
821.1/.9 -1 .09
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s