Agreement 1, 2 & 3 (Ugovor-1 , 2 & 3) – Poems by Shikdar Mohammed Kibriah / Translated into Croatian Language by Dr. Aira Tudor Tanjga

 
Poems by Shikdar Mohammed Kibriah
 
 
Agreement-1
 
Flashed in a flooded beauty of art truly bengali
Through the path of corn field a lovely paddy girl
hastily tries have a hide from manly eye usually
Paddy-smelled naughty air chases her hair unfurl,
Touched young peasant gets her a dear daughter
Of a noble farmer family who should be achieved
Keeping in mind a belief of cultivation all the year
He thrills with a desire of life full of joy enriched.
Learning natural text of cultivation a son of soil
Could know the secret theory of true happy life
That is nothing but a promise of cultivating toil
A real tale may be told by a farmer and his wife.
They learn the text of seed from the part of nature,
Have the law of life from the art of tilling manner.
 
 
Ugovor-1
 
Blistala je u poplavljenoj ljepoti umjetnosti uistinu bengalskoj
kroz kukuruzno polje djevojka ljupka s rižinog polja.
Obično pokušava užurbano sakriti kožu od muževnog oka,
nevaljali zrak s mirisom pirinča joj raspliće kosu.
Ganuti mladi seljak vidi je kao dragu kćer
plemenite zemljoradničke obitelji koju treba osvojiti.
Imajući na umu uvjerenje o uzgoju tijekom cijele godine,
oduševljen je željom za životom obogaćenim ispunjavajućom radošću.
Učeći prirodni teksta uzgoja, sin zemlje
mogao bi znati tajnu teoriju istinskog sretnog života.
To nije ništa drugo nego obećanje truda uzgajivača;
pravu priču mogu ispričati farmer i njegova supruga.
Uče tekst sjemena iz dijela prirode;
posjeduju zakon života iz umijeća obrade polja.
 
 
 
Agreement-2
 
You, a non-aryan girl artistically grown up
In a bengali figure
Walk through the footway like a real paddy girl of a farmer
Worn a silk sari printing traditionally six seasonal features
Focusing an unique art enriched life style of bengali culture
 
Wayfaring here and there a tired pedestrian
come to you
To find a fruitful flow of creative love in this green delta
As an ideal farmer full of love for soil and soulful family view
After day’s hard work wishes to hear a lively sweet orchestra
 
When night comes in peasant community calling pleasure
Woman becomes shamefaced and opens womanly nature;
Man covers her up heartily with his lawful committed hands
Since bengali cultivating nature is never anyhow shameless.
 
Bengali pleasant part is the usual study of the real cultivator,
Then come in my life for opening your lovely cultivating door.
 
 
Ugovor-2
 
Ti, djevojko nearijskog podrijetla, umjetnički odrasla
u bengalskoj figuri,
hodaš uličicom poput prave djevojke uzgajivačice riže
noseći svileni sari s tradicionalnim otiskom šest sezonskih obilježja,
usredotočujući se na jedinstveni umjetnički stil obogaćen bengalskom kulturom.
 
Putujući okolo, umorni pješak
dolazi k tebi
pronaći plodan tok kreativne ljubavi u ovoj zelenoj delti.
Kao idealan poljoprivrednik pun ljubavi prema tlu i duševnom obiteljskom svjetonazoru,
nakon napornog dana želi čuti živahni slatki orkestar.
 
Kad dođe noć u seljačkoj zajednici, zazivajući užitak,
žena postaje posramljena i oslobađa žensku prirodu.
Muškarac je od srca pokriva svojim zakonitim i predanim rukama
jer bengalsko kultiviranje prirode besramno nikada nije.
 
Ugodni bengalski običaj uobičajeno je proučavanje pravog kultivatora,
stoga uđi u život moj da otvorim tvoja ljupka kultivirana vrata.
 
 
 
Agreement-3
 
In the midst of a dark-green forest look all of the trees
How thrilling to conceive some pollens in their wombs,
And smelling the creative scent of wild bumble bees
Hold the real nature of matured girl from womb to tomb.
 
To have been truly smelled with just an adolescent scent
Birds fragrant with a green scent run after beloved one,
Making a round they flap the wings to welcome in a rest
In the youngling turn law of youth makes nothing undone.
 
You are softly earthen and starchy with a red-coy in gown
From my catching eyeshot you instantly try to turn away,
With an affixed eye I find you in a quick turn upside-down
Just now our friendship gets natural turn in its own way.
 
Don’t I have a solid sportive figure of an ancient Adam?
If not, who’ll give water in your cultivable land, Madam!
 
 
Ugovor-3
 
Usred tamnozelene šume pogledajte sva stabla;
kako je uzbudljivo raspršiti pelud u utrobi,
i osjećati kreativni miris divljih bumbara,
čuvati pravu prirodu zrele djevojke od kolijevke do groba.
 
Zaista opijene samo mladenačkim mirisom,
šireći zeleni miris, ptice trče za voljenima.
Napravivši krug, mašu krilima kako bi ih dočekali u gnijezdu.
U vrijeme mladosti, mladenački zakon kaže da ništa nije nemoguće.
 
Ti si mekano zemljana s uštirkanim plaštem sramežljivosti
dok se od mojih prodornih očiju odmah pokušavaš odvratiti.
Fiksiranim pogledom zateknem te u brzom okretanju naglavačke
Upravo je sada naše prijateljstvo dobilo prirodan zaokret
 
 

Translated into Croatian Language by Dr. Aira Tudor Tanjga

One thought on “Agreement 1, 2 & 3 (Ugovor-1 , 2 & 3) – Poems by Shikdar Mohammed Kibriah / Translated into Croatian Language by Dr. Aira Tudor Tanjga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s