View of the Lemsterpolders (Uitzicht op de Lemsterpolders) –  Poem by Job Degenaar / Translated into English by Hannie Rouweler

 
Poem by Job Degenaar
 
 
View of the Lemsterpolders
 
As if it was always like this, and not any struggle
against water took place for centuries, also
the arrangement, exchange and the dawning
consciousness that turned land into water again,
leading to this view, was only present in your mind
 
Behind the soggy bosom edge now all fits
in its context: the lots nearby
the farms, and soil, man and animal
in silent union grown together,
culture that embraces nature, its source
 
In the distance sails glide through the hayfield
off and on, sheep graze
on the dike, birds breed, fish spawn
sustainably under fleeting
clouds, man builds to his existence.
 
 
Uitzicht op de Lemsterpolders
 
Of het er altijd al zo bij lag, er geen
eeuwen strijd was tegen het water, of ook
de inrichting, uitruil en het dagende besef
dat van land weer water maakte, leidend
tot dit uitzicht, slechts bestonden in je geest
 
Achter de zompige boezemrand past nu
alles in zijn verband: de kavels nabij
de boerderijen, en aarde, mens en dier
in stil verbond met elkaar vergroeid,
cultuur die natuur, haar bron, omarmt
 
In de verte, af en aan, glijden zeilen
door het hooiland, grazen schapen
op de dijk, broeden vogels, paaien vissen
en bouwt, duurzaam onder vluchtige
wolken, de mens aan zijn bestaan
 
uit: Handkussen van de tijd (2021)
 
 

Translated into English by Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s