Shtëpia Botuese “Lena Graphic” publikon librin me studime “Rreze letrare” të autores Ermelinda Kashah

 
Shtëpia Botuese “Lena Graphic” publikon librin me studime “Rreze letrare” të autores Ermelinda Kashah
 
Titulli: “Rreze letrare” (studime)
Autore: Ermelinda Kashah
Redaktor: Agim Demiri
Korrektor: Ylli Musta,
Konsulente shkencore:  Prof.  Klara Kodra
Përpunimi kompjuterik: Mumin Shutaj 
Shtëpia Botuese:  Lena Graphic, Prishtinë  
 
 

Autorja: Ermelinda Kashah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s