AUTUMN GOWN FALLING ( ÁO THU RƠI) / Poem by Ngọc Lê Ninh

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
AUTUMN GOWN FALLING
 
Suddently, wind slips its hand into the clumps of leaves.
Birds startle bewildering before the Autumn sight
Clouds swoop down on green hill kissing in a hurry
The Autumn Gown falls down on the grass bank wet with mist
 
There is the plopping sound of a stream flowing
The huge cliff stretches up to the highest sky
Heaven and earth shake and mingle together all
Rains fly lightly in the air spreading sweet fragrance.
 
 
ÁO THU RƠI
 
Gió bất chợt luồn tay vào khóm lá
Chim giật mình ngơ ngác mắt mùa thu
Mây sà xuống đồi non hôn hối hả
Áo thu rơi bờ cỏ đẫm sương mù.
 
Nghe tý tách xôn xao dòng suối chảy
Đá vươn mình lừng lửng vút trời cao
Run trời đất trộn hòa nhau hết thảy
Mưa bay bay hương thơm tỏa ngọt ngào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s