Chess pieces 4-E and 6-H (Schaakspel stukken 4-E en 6-H) /   Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Chess pieces 4-E and 6-H
 
He’s wearing his sunday clothes behind the chessboard
and sits shaven at the table.
Feathers up, the multiple colors catch the eye
as if the mating dance can begin: this chessman
who firmly pushes the pawn forward.
I move impatiently back and forth in my chair
and look straight at him without blinking my eyes
carelessly I put a foot between his knees and push
one of my horses forward in midfield.
It doesn’t go with impunity, my diversionary maneuvers
and tactics, I play on, don’t give up, the persistence
wins and at an inappropriate time the king
will bow, in humility, reveal his savage character.
I spray my shoulders with perfume, brush the hair
get rid of the tangles, apply red lipstick to lips,
put the bag back on the floor. He growls like a gorilla
when I turn the board and propose the endgame
to keep playing in a different set-up and continuation.
 
 
Schaakspel stukken 4-E en 6-H
 
Hij heeft zijn zondagse kleren aan achter het bord
en komt geschoren aan de tafel zitten.
Veren gestreken, de vele kleuren springen in het oog
alsof de paringsdans kan beginnen: deze schaakman
die vastberaden zijn pion naar voren schuift.
Ik schuif ongeduldig op mijn stoel heen en weer
en kijk hem recht aan zonder te knipperen met mijn ogen
achteloos zet ik een voet tussen zijn knieën en duw
een van mijn paarden naar voren op het middenveld.
Het gaat niet straffeloos, mijn afleidingsmanoeuvres
en tactiek, ik speel door, geef niet op. De aanhouder
wint en op een ongepast moment zal de koning
buigen, in nederigheid, zijn wilde karakter openbaren.
Ik sproei mijn schouders in met parfum, borstel het haar
uit de klitten, breng rode lippenstift aan op lippen,
zet de tas terug op de grond. Hij gromt als een gorilla
als ik het bord omdraai en voorstel het eindspel
in een andere opzet en voortzetting verder te spelen.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s