Merita Paparisto (Albania -Kanada) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Merita Paparisto (Albania -Kanada)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Merita Paparisto ka lindur dhe është rritur në qytetin e Elbasanit. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën Financë. Të … Continue reading

Shqipe Bytyqi (Kosovë – Zvicër) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Shqipe Bytyqi (Kosovë – Zvicër)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Shqipe Bytyqi u lind në Gjakovë ku mbaroi shkollën fillore dhe të mesme. Në Prishtinë magjistroi në Fakultetin Teknik, drejtimi Arkitekturë. … Continue reading

Zade Kuqi (Kosovë) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Zade Kuqi (Kosovë)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Zade Kuqi lindi në Junik, Kosovë.Përfundoi studimet në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, Dega: Letërsi dhe Gjuhë Shqipe. Është e punesuar në … Continue reading

Bujar Plloshtani (Maqedonia e Veriut) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Bujar Plloshtani (Maqedonia e Veriut)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Bujar Plloshtani, poet dhe eseist. Ka kryer studimet për Drejtësi në Universitetin e Evropës Juglindore. Në Tetor 2007, themelon Shoqatën e … Continue reading