Söyle, Canım! (Dillen Läläm!) – Italmaz Nuryýew / Türkmence ’den Türkçe ‘ye çeviren Ahmet Yalçınkaya

  Italmaz Nuryýew   Modern Türkmen şiiri temsilcilerinden İtalmaz Nuriyev (Italmaz Nuryýew) 1938 yılı Ekim ayında Türkmenistan ‘ın Mary şehrinde doğdu. Moskava ‘daki Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü ‘nden mezun oldu. Ortaokul yıllarında şiir yazmaya başlayan Nuriyev ‘in ilk şiir kitabı … Continue reading

Mexhid Mehmeti (Kosovë) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Mexhid Mehmeti (Kosovë)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Mexhid MEHMETI, autor i 45 ve¬pra¬ve (poe¬zi, poema, tregime, novela, ro¬ma¬ne, dra¬ma, kri¬¬¬tikë letrare e publi¬cis¬tikë), i prezantuar në disa anto¬logji po¬e¬ti¬ke, tekste … Continue reading

Xhelal Tosku (Rrogozhinë, Albania) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Xhelal Tosku (Rrogozhinë, Albania)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Xhelal Tosku u lind në qytetin e Rrogozhinës. Pasi mbaroi gjimnazin ndoqi studimet ne Fakultetin e Veterinarise prane UB të Tiranës dhe … Continue reading

Adriatike Lami (Tiranë, Albania) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Adriatike Lami (Tiranë, Albania)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Adriatike Lami lindi në vitin 1972. Ka mbaruar studimet universitare dhe pasuniversitare në Universitetin e Tiranës, dega; Gjuhë dhe letërsi shqipe. Investimet … Continue reading

 KRIJIMI ËSHTË DRITË E PALIMPSESTIT TË MEMORIES (Fjala në Takimin Ndërkombëtar të Poezisë – Sarandë, tetor 2021) / Nga: Pajtim  Çaushi – Kryetar i Klubit të Krijuesve Jonianë  

  KRIJIMI ËSHTË DRITË E PALIMPSESTIT TË MEMORIES   (Fjala në Takimin Ndërkombëtar të Poezisë – Sarandë, tetor 2021)   Të nderuar krijues, poetë dhe poete! Në emër të Shoqatës së Shkrimtarëve Jonianë, ju shpreh mirë se ardhjen në Sarandën … Continue reading