Söyle, Canım! (Dillen Läläm!) – Italmaz Nuryýew / Türkmence ’den Türkçe ‘ye çeviren Ahmet Yalçınkaya

 
Italmaz Nuryýew
 
Modern Türkmen şiiri temsilcilerinden İtalmaz Nuriyev (Italmaz Nuryýew) 1938 yılı Ekim ayında Türkmenistan ‘ın Mary şehrinde doğdu. Moskava ‘daki Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü ‘nden mezun oldu. Ortaokul yıllarında şiir yazmaya başlayan Nuriyev ‘in ilk şiir kitabı Bahar Gülü (Bahar Güli) 1963 yılında yayınlandı. Daha sonra Ben Doğuluyum (Men gündogarly, 1969), Yıldızların Cevabı (Ýyldyzlaryň jogaby, 1970), Yıllar Benim Adımım (Ýyllar meniň basgançagym, 1971), Kurtarıcı (Halasgär, 1975) ve Şiir Okuyayım mı? (Goşgy okap bereýinmi?, 1977) adlı şiir kitapları yayınlandı. Başka kitapları bulunan şair yakalandığı hastalıktan kurtulamayark 1985 yılı Temmuz ayında öldü. Nuriyev toprak, bozkır, doğa konularındaki şiirleriyle ve Türkmenistan ‘ın geçmişi ve geleceğiyle ilgili düşünceleri ve hassasiyetiyle tanınır.
 
 
Söyle, Canım!
(Şarkı)
 
Açtım sana yüreğimi,
Buket verdim gülden, canım!
“Düşünmeli…” deyip gittin,
Tutturmadan elden, canım!
 
Ondan beri geçti aylar,
Zaten ara düştü yıllar.
Çok bekledi âşık gözler,
Geçmedin hiç yoldan, canım!
 
Sensiz üzgün geçer vaktim,
Başını eğer gül çalım.
Er ya da geç benim bahtım
Açılır mı, dillen, canım?
 
 
Dillen Läläm!
(Aýdym)
 
Açdym saňa ýüregimi,
Çemen berdim gülden, läläm!
“Oýlanmaly…” diýdiň gitdiň,
Tutdurman ak goldan, läläm!
 
Ondan bäri aýlar geçdi,
Eýýäm ara ýyllar düşdi,
Aşyk gözlem kän garaşdy,
Geçmediň hiç ýoldan, läläm!
 
Sensiz gamgyn geçýär wagtym,
Başyn egýär gül-daragtym,
Irde-giçde meniň bagtym
Açylarmy, dillen, läläm?
 
 
 
Türkmence ‘den Türkçe ‘ye çeviren Ahmet Yalçınkaya
Translated from Turkmen into Turkish by Ahmet Yalcinkaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s