Metamorphosis (Çevriliş) – Poem by Scott Thomas OUTLAR (USA) / Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

 
Poem by Scott Thomas OUTLAR (USA)
 
 
Metamorphosis
 
This is your first breath on earth
This is our last call to dance
Just because I’ve stood here 1,000 times already
doesn’t mean the next movement
will be any less important
I’ve gained 20 pounds of blubber for the season
and carry them without a mocking tone
I’ll catch a leaf before or after changing
and make a wish the same no matter hue
If there’s one thing I’ve learned
through bitter climates
it’s that any curse your cracked lips dare to utter
will wind its way back home into your heart
so bury all your swears
in the same plot as your sins
and count the bones that still work
as a blessing
 
 
Çevriliş
 
Bu, yer üzündəki ilk nəfəsinizdir…
Bu, rəqs üçün son çağırışımızdır…
 
Çünki , sonrakı hərəkət üçün
o qədər də əhəmiyyəti olmayan…
1000 kərə duruşum olub …burda…
 
Fəsil ərzində aldığım iyirmi agırlıq cəkini…
… istehzasız sizin üçün gətirirəm…
 
Çaları dəyişməməklə… bir arzu tutdum…
Yarpaqları sayacağam…
Çevrilişdən əvvəl…ya sonra…
 
Sərt iqlim şəraitində
Öyrəndiyim bir şey varsa…
çatlamış dodaqlarından çıxan
hər hansı bir açı sözü…
günahları … birlikdə dəfn edin…cəsarətlə
sümüklərinizdən keçən sınıqlığı …
xeyirli dua kimi…
… gətirəcək ürəyinizə külək…
 
 
 
Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi
Doctor Philosophy on Philology
Azerbaijan State Pedagogical University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s