Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me tregime dhe skica “DËSHMI E NJË TË PANJOHURE”  të autorit Shaban Rama

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me tregime dhe skica “DËSHMI E NJË TË PANJOHURE”  të autorit Shaban Rama
 
Titulli: DËSHMI E NJË TË PANJOHURE
Autor: SHABAN RAMA
Botimi i parë: 2021
ISBN: 978-9928-362-00-1
Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit
 
Përgatiti pë botim: Roland Lushi
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, tetor 2021
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Rama, Shaban
Dëshmi e një të panjohure :
tregime & skica / Shaban Rama.
– Tiranë : Ada, 2021
128 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-362-00-1
1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela
3.Skica letrare 4.Ese
821.18 -32
821.18 -4
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA
 
 
***
 
Janë tregime e skica, si dhe dy ese, të shkruar në vitet e demokracisë nga 1990 deri në vitin 2005. Janë të ndryshëm nga tregimet në diktaturë, jo vetëm se lihet e kaluara politizuese, skematizuese, situatat e personazhet e rrejtshme, por u mbyllet dera dhe ndonjë orvatje me timbër të kuq brenda. Po ka akoma më tepër, tregimet nuk janë periferike, siç jemi mësuar prej kohe të lexojmë, por qytetarik – them unë fortë i sigurtë, madje me mburrje. I dua mburravecët që afrojnë monumente arti e thonë: e bëra unë, dhe s’i dua modestet që thonë:
-E bëra me ndihmën e shokëve.
– Bëtë fëmi me ndihmën e shokëve?!!!
Po të vazhdojmë idenë tonë. Me këto tregime, nis një faqe e re letërsisë shqiptare, sipas meje, e asaj universale. Ndihem fort i nderuar, që jam nga të parët pionierë, të përfaqësimit modern letrar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s