My Dreams Are There (Xəyallarım oralarda…) – Agron Shele / Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

 
Agron Shele (Abania – Belgium)
 
 
My Dreams Are There
 
My dreams are there
Pieces of words have shaken the soul…
My dreams are there,
Just like thousands of icebergs in an endless ocean.
Mind penetrates all the way flying,
In other skies, trips “endless”.
 
My dreams are there,
In spring skies, with many stars
Pieces of feelings crumble a soul
And turned magic into a cloth.
 
My dreams are there,
Just like light whitening, in sun rise.
With longing of autumn in a chest
And…points of rain – sorrow.
 
My dreams are there
Over rainbow arches, colors of thoughts;
A white day, hope and happiness,
Trenches are twisted, poetry rebellion.
 
My dreams are there
Formatted in a great feeling…
A view thrown in a dark sky
Breathing margins – a statue shape.
 
 
Xəyallarım oralarda…
 
Xəyallarım oralarda…
Qırıq-qırıq kəlmələr ruhumu param-parça etdi…
Xəyallarım orada…
Sonsuz okeanda minlərlə buzdağı kimi.
Ağlım uçur uzaqlara,
“Sonsuz”dur … səmalarda səyahət…
 
Xəyallarım oralarda…
Yaz səmasında sayrışan ulduzlarla…
Parçalanan hisslərim …ruhumu dağıdaraq…
Sirlərimi bir mahuda çevirmiş.
 
Xəyallarım oralarda…
Günəş doğarkən…səhər səfəqi tək…
Sinədəki payız həsrəti tək…
Kədər … yağış damlası tək…
 
Xəyallarım oralarda…
Rəngarəng fikirlərim…göyqurşağı üzərində…
Ümüd və xoşbəxtlik… ağ gün…
Xəndəklər qazılmış…poeziya üsyanı…
 
Xəyallarım oralarda…
Gözəl hisslər üzərində qurulub…
Qaranlıq bir səmaya atılan baxışlarım…
Heykəl kimi… nəfəs alan kainat …
 
 
 
 
Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi
Doctor Philosophy on Philology
Azerbaijan State Pedagogical University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s