A poet’s life isn’t that bad (Een dichtersbestaan zo slecht nog niet) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
A poet’s life isn’t that bad
 
There are many reasons to complain, to lament over
everything. Every day again. Start with the weather for example,
you really don’t know where you stand in this time
hot sun one day, heavy rain the next,
not even an average poet is so subtle and unpredictable
who is quite capable to juggle words, juggle meanings
and whether they are true or not, that is for the gods to decide
and they again decide whether the sun shines, the clouds rule,
if the air pressure above the earth should be changed.
 
Poets have more power than the gods, they decide for themselves
whether they want to take a job alongside their writing.
Gods have fixed duties, fire, storm, passion, war, strife, peace.
They don’t take messages, don’t convey them through questionable
intermediaries. Poets just send all written pages to a magazine,
publishers or have their poems antechambered in drawers for a while.
 
 
Een dichtersbestaan zo slecht nog niet
 
Er zijn veel redenen om te klagen, te weeklagen over
alles. Elke dag opnieuw. Begin met het weer bij voorbeeld,
je weet echt niet meer waar je aan toe bent in deze tijd
de ene dag warme zon, de andere dag zware regenbuien,
zo subtiel en onvoorspelbaar is zelfs een doorsnee dichter niet
die kan jongleren met woorden, goochelen met betekenissen
en of ze waar zijn of niet, dat mogen de goden bepalen
die ook alweer uitmaken of de zon schijnt, de wolken regeren,
of de luchtdruk boven de aarde moet worden veranderd.
 
Dichters hebben meer macht dan de goden, ze bepalen zelf
of ze naast hun schrijven er een baan bij willen nemen.
Goden hebben vaste taken, vuur, storm, passie, oorlog, twisten, vrede.
Ze nemen geen boodschappen aan, brengen ze niet over via bedenkelijke
tussenpersonen. Dichters sturen gewoon alles op naar een tijdschrift,
uitgevers of ze laten hun gedichten een tijdje in lades antichambreren.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s