Publikohet në rrjetet sociale numri i dytë i revistës online “SATURNO” / Botues: Francesca Gallello & Gabriel Italo Nel Gomez

 
 
Publikohet në rrjetet sociale numri i dytë i revistës online “SATURNO”
 
Kjo revistë italiane drejtohet nga autorja e mirënjohur kalabreze Francesca Gallello & Gabriel Italo Nel Gomez. Ajo ka në qendër të vëmendjes autorë italian, shqiptar dhe arbëresh.
Duke i ndarë rubrikat sipas një stafi të veçantë me emra të njohur të kulturës italiane, shqiptare si: Eltona Lakuriqi, Nikollë Loka, Valbona Jakova, Tatjana Mamonova, Giusy Regolino, Amelia Cavallero, Francesca Calaminici, Meryl Andrews, Francesca Aronne, Luca Pandolfi, Mariasole Cavarretta, Rachele Pietrantonio, Giuseppe Condallo, Arianna Gnasoso. Revista në këtë formë ka një larmi artikujsh.
Në përmbajtjen e këtij numri lexuesi do të gjejë: histori të vërteta, art, modë dhe bukuri, teatër, libra dhe autorë, një rubrikë të veçantë nga Eltona Lakuriqi, personazhe, shëndeti dhe mirëqenia, të ëmbla dhe të kripura, nënat e reja dhe këshilla për bebet dhe si perfundim rubrika e opinionit politik.
Lexim të këndshëm!
Stafi i revistës.
 
Botues: Francesca Gallello & Gabriel Italo Nel Gomez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s