Kalendari poetik: Friedrich Schiller (1759-1805) / Përgatiti materialin Maksim Rakipaj

 
Friedrich Schiller
 
Kalendari poetik: Friedrich Schiller (1759-1805)
 
Sot, më 10 nëntor, është data e lindjes së Shilerit, (emri i plotè – Johann Christoph Friedrich von Schiller), poet, filozof, dramaturg dhe historian gjerman. Poezia e Tij, që sjell sot për ju ka këtë moral: arti që i shërben pushtetit, ka qënë dhe mbetet kurvërim, jo art:
 
 
ARKIMEDI DHE NXËNËSI
(Archimedes und der Schüler)
 
Tek Arkimedi shkoi një djalë kurreshtar.
“Shenjtëromë” i tha, “për artet më hyjnorë,
Që për atdhe frutat më të lavdishme dhanë
Dhe muret e qytetit, nga Sambuka i mbrojtën!”
 
“Hyjnor arti? Ishte po,” u përgjigj dijetari,
“Ama jo, pasi shtetit iu bë shërbëtor,
Në kërkon frutat, t’i jep dhe vdekatari;
Në kërkofsh hyjnoren, femrën tek ajo mos kërko.”
 
 

© shqipëroi Maksim Rakipaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s