FLAKA E BESIMIT (ПЛАМЯ ВЕРЫ) – Poezi nga Natalie Bisso / Përktheu në shqip Delo Isufi

 
Poezi nga Natalie Bisso
 
 
FLAKA E BESIMIT
 
Kur tek ne ndriçon flaka e besimit,
Ëndrra të bukura thurrim në jetë,
Kapërcejmë pengesat e ngurimit,
Pafrikë e arrijmë qëllimin e vërtet.
Kur tek ne ndriçon flaka e besimit,
Bëjmë plane dhe ëndrrat realizojmë,
Ndryshojmë veten , i’a arrijmë qëllimit,
Me mirësi veten përsëri e mbulojmë
 
Kur tek ne ndriçon flaka e besimit !
Shkojmë drejt ëndrrës së lulëzuar,
Ndryshojmë botën, fatin e njerëzimit,
Që brezat e rinjë të jenë të lumturuar.
Yjet në qiellësi si lule ne i mbledhim,
Në kulmin e shekullit, epokës,shkëqimit,
Ne ringjallim veten e shkëlqim mbjellim,
Kur tek ne ndriçon flaka e besimit !
 
 
ПЛАМЯ ВЕРЫ
 
Когда горит в нас пламя веры,
Мы сами в жизни строим сказки,
Преодолеем все барьеры,
Достигнем цели без опаски.
.
Когда горит в нас пламя веры,
Мы строим планы, достигаем,
Меняем образ и манеры,
Самих себя вновь покоряем.
.
Когда горит в нас пламя веры!
Идём вперёд к мечте цветущей,
Меняем строй, погоду, сферу,
Для поколений всех грядущих.
.
Мы звёзды, как цветы срываем,
На пике славы, века, эры,
Самих себя мы возрождаем,
Когда горит в нас пламя веры!
 
Натали Биссо
 
 
 

Përktheu në shqip Delo Isufi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s