Power of Wisdom (To Tatyanie Fazlalizadeh – Moc mądrości (Tatyanie Fazlalizadeh) – Poem by Eliza Segiet / Translated Ula de B.

 
Poem by Eliza Segiet
 
 
Power of Wisdom
To Tatyanie Fazlalizadeh
 
 
Gender nor skin color
can’t be igniters of aggression
Experiencing the world,
without torment from anyone,
is a human right.
For when being broken
must through power of wisdom
fight the lack of understanding.
 
Defensive force
Is not derivered from the void
because
the body’s color is but a hull.
Inside it live
memories, plans,
dignity,
which no one’s allowed to take away
 
 
Moc mądrości
Tatyanie Fazlalizadeh
 
Płeć czy kolor skóry
nie mogą być zapalnikiem agresji.
Doświadczanie świata,

bez nękania przez kogokolwiek,
to prawo człowieka.

Kiedy jest łamane,

trzeba mocą mądrości

walczyć z niezrozumieniem.
 
Obronna siła

nie wywodzi się z pustki,
bo

barwa ciała to tylko łupina.
W niej żyją

wspomnienia, plany,
godność,

a tych nie wolno odbierać.
 
Translated Ula de B.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s