شعر از ناهیده سلطانی / تولد الیزا

 
شعر از ناهیده سلطانی
 
 
تولد الیزا
 
برای تولد نوه ام الیزا
۱۲ آذر مبارک و میمون باد
 
دختر زیبای من ، ملکه روح من
من تو را با تمام احساساتم دوست می دارم
با قلبم ، روحم ، لطافتم
چون تو عشق منی ، روح منی
و نبض سرخرگ های منی
 
چون هستی تو ، گل رز در باغچه زندگی ما کاشت
عطر آسمانی تو ما را سرمست و مفتون ساخت
تو رنگین ترین رنگ های زیبایی
چون تو نسیم حیاتی
در زندگی من و زندگی ما
 
که وجودم را پر نوازش می کند
و عطر تو قلبم را تازه می کند
و روح من ، روح من و درخشش من
در چشمان من
 
چون تو خیال باورهای من هستی
که در واقعیت حیات من وزیدن گرفت
و من در میان شیطنت های تو آرام گرفتم
تو دنیای دور از غم های منی
 
چون تو نور هستی
که راهم را روشن کرد
و زندگی من و چشمان من را
و یک گل بی همتا در باغچه قلب من
تو داروی بیقراری های من
 
الیزای من
هستی و بهانه زیستن من
سالروز طلوع خورشیدی ات فرخنده و میمون باد
تو آذر را برای ما بهار پر شکوفه ساختی
در پاییز ما گل بهاری کاشتی
 
۱۲ آذر فرخنده باد
 
ناهیده سلطانی
تبریز ایران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s