Virgula – Poem by Sasja Janssen / Translation Dutch into English: Hannie Rouweler

 
Sasja Janssen (Netherlands)
 
Sasja Janssen (1968) is a poet, teacher of Dutch as a second language and teacher of writing. In 1999 she made her prose debut in the Revisor, after which she has published two novels: The Eunuch and Teresa Says. Papaver (2007) is her poetry debut, followed by the collections Who we give shelter (2010), I put on my species (2014, nomination VSB Poezieprijs) and Happy (2017).
 
 
***
 
Sasja Janssen (1968) is dichter, docent Nederlands als tweede taal en docent schrijven. In 1999 debuteerde ze met proza in Revisor, waarna ze twee romans publiceerde: De kamerling en Teresa zegt. Papaver (2007) is haar poëziedebuut, gevolgd door de bundels Wie wij schuilen (2010), Ik trek mijn species aan (2014, nominatie VSB Poëzieprijs) en Happy (2017).
 
 
Virgula,
 
the morning is a wound but only gets spirit
if you come into my wound
twilight still here, moth-eaten mist, but the night did break out of its frames
as I get out of my white suit with stars for ashes,
so what is lying on its back on the bed is my body, who will touch it these days?
 
the morning hangs wherever you hang
in that same dusk, half-heartedly potato-dark, dew-sorrow
now I wake up under the portrait of Nusch, closed flower
no shit fly can open her eyes, my gambling fingers,
I come from a wedding that didn’t want me
 
a blue headband adorns her head to a woman with half body
boy’s breasts with nipples like shot off eyes, those donkey ears of clay
hers not, the neck too narrow for the riddle of the world, Virgula!
too many chairs around my bed, for lack of guests they blow its seats,
all things stiff gray back in their form, except me
 
out of hundreds I bought her
for only one euro, Amfortas save me from that thin neck
from this hall with estate, crockery with hand grease, assaulted paper full of commas
you pick up your sting, go taunt there Virgula
with your square medieval head always in tune
 
visions of loss against the walls my cliffs
the darkness thins out, flax light weaves unrest, I don’t call day
against the curtains, the closet with lungs, the spy ceiling, the chairs, the damn chairs
a corsage on a pin flaps next to my bed, maybe I got screwed tonight
and outside that August moon is glistening, then you hook up
 
no noise, shards when the sublime breaks
the windows whole and ajar, the door closed high
like hours ago my shirt, the suit a snakeskin on the floor
maybe I was emasculated tonight, but no one beside me on the springs,
so that on the bed is my corpse, who cleans that up these days?
 
the morning falls with dust stars in my mouth
the snake on my bone but I can’t get up and I see
you on every seat as every family member praying for lighter life, the entertainment light
that makes me alive, how you push the corners of the room inside out,
how do I put an end to this delusion?
 
you tear open my Nusch, my flower
and she says what I’ve overplayed, what I understand, I’ve lost her and she laughs shrilly
from my wall, yes, the spies from the ceiling, the walls icy clean
the chairs stacked, but I loved her so much, we didn’t have a day, we loved
no night, do not bury me in the afternoon, devil, Virgula.
 
 
Virgula,
 
de ochtend is een wond maar krijgt pas geest
als jij komt in mijn wond
hier schemer nog, mottige nevel, wel knapte de nacht uit zijn sponningen
zoals ik uit mijn witte kostuum met sterren als as,
dus dat daar ruggelings op bed is mijn lichaam, wie raakt dat tegenwoordig aan?
 
de ochtend hangt waar jij ook hangt
in diezelfde deemstering, halfslachtig aardappeldonker, dauwverdriet
nu ik wakker word onder het portret van Nusch, geloken bloem
geen strontvlieg krijgt haar ogen open, mijn gokvingers,
ik kom van een bruiloft die mij niet wou
 
een blauw hoofdlint tooit haar hoofd tot vrouw met half lijf
jongensborsten met tepels als uitgeschoten ogen, die ezelsoren van klei
de hare niet, de hals te smal voor het wereldraadsel, Virgula!
te veel stoelen rondom mijn bed, bij gebrek aan gasten blazen ze hun zittingen bol,
alle dingen stijfgrijs terug in hun vorm, behalve ik
 
uit honderden kocht ik haar
voor een euro maar, Amfortas red me van die dunne hals
uit deze hal met boedel, serviezen met handenvet, aangerand papier vol komma’s
je haalt je angel eraan op, ga eens treiteren daar Virgula
met je vierkante middeleeuwse kop altijd hetzelfde gestemd
 
visioenen van een verlies tegen de muren mijn klippen
het duister dunt verder uit, vlaslicht weeft onrust, ik roep geen dag
tegen de gordijnen, de kast met longen, het spionplafond, de stoelen, de verrekte stoelen
een corsage aan een speld klapwiekt naast mijn bed, misschien ben ik vannacht genaaid
en buiten blikkert die augustusmaan, dan haak je aan
 
geen lawaai, scherven als het sublieme breekt
de ramen heel en op een kier, de deur hooggesloten
als uren geleden mijn hemd, het kostuum een slangenhuid op de vloer
misschien ben ik vannacht ontmand, maar niemand naast me op de veren,
dus dat daar op bed is mijn lijk, wie ruimt dat tegenwoordig op?
 
de ochtend valt met stofsterren in mijn mond
de slang op mijn bot maar opstaan kan ik niet en ik zie
jou op elke stoel als elk familielid dat voor lichter leven bidt, het amusementslicht
dat mij levend maakt, hoe jij de hoeken van de kamer binnenstebuiten duwt,
hoe zet ik een punt achter deze waan?
 
je rijgt open mijn Nusch, mijn bloem
en ze zegt wat ik heb overspeeld, wat ik versta, ik heb haar verspeeld en schel lacht ze
van mijn muur vandaan, ja, de spionnen van het plafond, de muren ijselijk schoon
de stoelen gestapeld, maar ik hield zo van haar, we hielden geen dag, we hielden
geen nacht, begraaf me in de middag niet, duivelin, Virgula.
 
 

Translation Dutch into English: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s