La teksto de la intervjuo en TV SCAN, la 4-an de decembro 2021 pri Esperanto (Teksti i intervistës në TV SCAN 4 dhjetor 2021 për esperanton) / Surpaperigis Bardhyl Selim

  Bardhyl Selimi     Teksti i intervistës në TV SCAN 4 dhjetor 2021 për esperanton   (https://youtu.be/ZVSTr4XyT7Q)   Të ftuar: Juri Andoni,gjimnazist i “Partizanit”, 15 vjeç, antari më i ri i Shoqatës Esperantiste Shqiptare Bardhyl Selimi, pensionist, 76 vjeç, … Continue reading