Flapping Mind (Çırpınan hisslər …) – Poem by Kazi Md. Rakibul Hasan (Bangladesh) / Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

 
Poem by Kazi Md. Rakibul Hasan (Bangladesh)
 
 
Flapping Mind
 
Sometimes I can’t clutch my mind
my mammoth chest remains desolate
Stern heartbreak top to bottom bit by bit
What’s wrong with flapping mind indeed?
My mind dwells in your intestinal nestle
Your sheer appearance triumphant over it
May be mind rendering your every posture.
It want to mingle in your sterling existence
In sooth, to get exclusively you in rapture.
Magnet attracts iron just like you do.
Afterall it’s an aerial hiccup in your glance
In my retina – robust volcano eruptional trance.
Nature & reality never abide by the mind —
Challenging to adjust with rush hour definitely
Try to subdue my reckless impulse consciously.
Platonic love makes me dullard in front of you
Try to absorb me from every point of view.
 
 
Çırpınan hisslər …
 
Bəzən hisslərinlə bacarmıram mən,
doly sinəm,viran səhranı xatırladır.
Göydən yerə ürəyimin çırpıntısı…
De,çırpınan hissin nəyi pisdir ki,
Hisslərim yaşayır iç dunyanda sənin,
Sevinc yaşayır sanki bu halın sənin,
Hisslərin göstərir hər halını sənin,
Bəlkə, qovuşmaq istəyir o vəfalı varlıq..
Düzün desəm,yalnız sənsən
Ahəgrübə kimi cəkib cuşa gətirən,
Axı, sənin gözlərində də … mənim gözlərim kimi,
Yanar bir … atəş var…mənim ki təkin
Yaşanan anlara alışmaq çox cətindir,
Çalış boğasan icimdəki çılğınlığı…
İlahi məhəbbət lal edir məni…
Çalış hər anında qərq elə məni…
 
Kazi Md.Rakibul Həsən (Bangladeş)
 
 
 
 
Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi
Doctor Philosophy on Philology
Azerbaijan State Pedagogical University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s