A LOVE VERSE (KHÚC ĐOẢN TÌNH) – Poem by Ngọc Lê Ninh / Translated into english by Linh Vu

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
A LOVE VERSE
 
When back, would you turn on your heels and give me a black look?
Neglecting the passion on the green love fire
Not caring my heart broken up into hundreds of pieces
Piercing the sorrowful soul, dreams demolished.
 
When back, would you restore the green love grave?
Praying for the lover’s spirit haunting with unfulfilled dreams
Tears of remembering full of love sparkling
Seeing lover’s soul in eyes, you shed tears of losing me.
 
 
KHÚC ĐOẢN TÌNH
 
Ngọc Lê Ninh
Em có về đánh gót nguýt lườm anh
Bỏ bê mê đắm bếp lửa tình xanh
Mặc tim anh vỡ vụn vung trăm mảnh
Găm cứa lòng đau mong ước tan tành.
 
Em có về đắp lại mộ tình xanh
Khấn vong yêu lai vãng mộng chẳng thành
Lệ nhớ dâng tình tràn thương lấp lánh
Mắt hiện hồn yêu em khóc mất anh./.
 
 

Translated into english by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s