THE LOVE FRUIT (Quả yêu thương) / Poem by Ngọc Lê Ninh

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
THE LOVE FRUIT
 
I still remember the first days we met
Lips to lips fired kisses gave a burning through each other
In passion we gathered strength for first love
Love was gradually drowning in the sound of breathing
The rain of happiness overflowed the memory region
Love surged and swirled crumpling the bodies
 
***
 
And a day, baby! leaving each other
You suddenly forgot me dreaming in chase of someone else
I sat sipping bland separated love drops
It was not believed the heart stagnant with sufferings
 
Intense suffers of life hurt your eyes’ bottom later
Your heart fire starts burning again
I softly say that I love you more than before
Yet, dreams are broken and memories are not intact
 
Glue of love wishes to reattach the predestined relationship
No, it is not possible to mend broken trust
It is vain gathering up pieces of our imperfect love
The love fruit is never reconnected.
 
 
QUẢ YÊU THƯƠNG
 
Anh nhớ mãi những ngày đầu gặp gỡ
Môi ghì môi lửa cháy nóng ran nhau
Ghìm mê rươn rướn sứ nỗi yêu đầu
Tình đắm đuối ngạt dần trong tiếng thở
Mưa hạnh phúc trào lên miền nhung nhớ
Ngập dâng yêu chảy xoáy nát thân nhàu.
 
***
 
Và một ngày em hỡi! Bỏ rơi nhau
Em bổng quên anh chạy mơ kẻ khác
Anh ngồi hớp giọt tình xa nhẽo nhạt
Ai ngờ lòng đọng vũng thương đau.
 
Nhưng nhức đời đau đáy mắt mai sau
Lửa tim em lại bắt đầu bùng cháy
Anh khẽ nói yêu em hơn xưa đấy
Mộng vỡ rồi nỗi nhớ chẳng lành nguyên.
 
Keo tình yêu mong gắn lại tơ duyên
Không! Không thể hàn niềm tin tan vỡ
Gom nhặt làm chi mảnh tình ta dang dở
Quả yêu thương không chắp gắn bao giờ./.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s