Piano around the world (Piano over de wereld) /   Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Piano around the world
 
A cross a mole don’t think about that right away
when you open the music book turning the volume knob open
with the plug in the socket:
I hope you have no neighbors and only skies and birds
Run your fingers over the keys and make a good choice
grand piano guitar violin rock or anything else under a button
I book your piano and your music and your singing for the world
he says from his bed all hotels I arrange comfortably like a solstice
Use all possibilities when you are on a threshold and do sing
sing as loud as you can to the other side as soon no one will hear
your words behind sounds and behind scenes of sung language
and play to the stars and don’t neglect old cloudy expressions
 
 
Piano over de wereld
 
Een kruis een mol denk daar niet meteen aan
als je het muziekboek open slaat en met de stekker in het contact
de volumeknop open draait:
ik hoop dat je geen buren hebt en alleen maar lucht en vogels
Ga met je vingers over de toetsen en maak een goede keuze
grand piano gitaar viool rock of iets anders onder een knop
ik boek jouw piano en je muziek en je zang voor de wereld
zegt hij vanuit zijn bed alle hotels regel ik als een zonnewende
Gebruik alle mogelijkheden als je op een drempel staat en zing vooral
zing zo hard je kunt tot aan de overkant want straks hoort niemand
je woorden achter de klanken en achter de coulissen van gezongen taal
en speel tot aan de sterren en verwaarloos niet oud troebel taalgebruik
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s