C’È IL MARE (ËSHTË DETI) – Poesia di Sadik Bejko / Traduzione italiana a cura di Mimoza Pulaj

 
Poesia di Sadik Bejko 
 
 
C’È IL MARE
 
Lei mi diceva: lì a sud e ad ovest
c’è il mare
e i fidanzati hanno un letto nell’albergo.
Nessuna macchia,
bianco, tutto bianco,
quasi dal cielo l’hanno tagliato,
quasi lavato dal sole dorato,
quasi del mare un riflesso,
il letto bianco lì nell’albergo.
 
Lei mi diceva che dopo le strade di pietra,
dietro le rocce con fili d’erba secca,
dopo le città, dopo i villaggi
c’è il mare
con una faccia lavata con luce ;
Lì tutti vanno a lavarsi,
dal cielo e dalla terra, unendosi
le stelle e il genere umano
le acque calde abbracciano piano piano.
 
Lì ci sono le rocce magiche,
le rocce che hanno le ombre morbide come l’erba,
che hanno le ombre sottili come l’aria.
Mi avvolgerò con loro un giorno
e verrai a cercarmi con gli scogli intorno,
io sarò nascosta, nascosta sotto l’ombra membranosa
e ci innamoreremo così tanto e molto avremo da ridere.
 
Lei mi diceva se , dopo le stradine,
dopo le rocce con fili di erba secca ,
dopo le città,
dopo i villaggi
c’è il mare.
 
 
ËSHTË DETI
 
Ajo më thosh: atje në jug e në perëndim
është deti,
dhe të fejuarit atje kanë një shtrat te hoteli.
I bardhë, krejt i bardhë është,
pa njolla fare,
thuajse e kanë prerë nga qielli,
thuajse e ka larë me shi të artë dielli,
thuajse është një refleks nga deti,
shtrati i bardhë atje te hoteli.
 
Ajo më thosh se pas rrugëve të gurta,
pas shkëmbinjve me fije bari të tharë,
pas qyteteve,
pas fshatrave
është deti
me një faqe të larë me dritë;
atje venë e lahen të gjithë,
nga qielli e nga toka
atje yjet dhe njerëzit përqafojnë ujërat e ngrohta.
 
Atje ka shkëmbinj të magjishëm,
shkëmbinj që kanë hije të buta si bari,
që kanë hije të holla si ajri.
Me ato do të mbështillem ndonjë ditë
e do vish të më kërkosh nëpër shkëmbinjtë
e unë nën hijen cipëhollë do jem e fshehur, e fshehur
e do të dashurohemi shumë e shumë kemi për të qeshur.
 
Ajo më thosh se, pas rrugëve të ngushta,
pas shkëmbinjve me fije bari të tharë,
pas qyteteve,
pas fshatrave
është deti.
 
 

Traduzione italiana a cura di Mimoza Pulaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s