NATURE written in a minute for this day (NATUUR geschreven in een minuut voor deze dag) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
NATURE written in a minute for this day
 
Nature tells me something different every day
every minute, every hour
then I walk through the room very quickly to that small space
or I walk out
and look with admiration at a tree
 
and a bird that flies alone in the sky
the grass that hardly grows in winter
nature is always different like my cat
just asleep
and now pushes its nose under my arm.
 
And what is nature in our country, he wrote skeptically
that long ago that we later agree with him.
Everything is given priority, timely gas deliveries for our electricity network,
grants for training. Nature tends to collapse,
luckily she is stubborn and self-willed and not sensitive to rules
 
 
NATUUR geschreven in een minuut voor deze dag
 
De natuur zegt mij elke dag iets anders
elke minuut, elk uur
dan loop ik door de kamer erg vlug naar die kleine ruimte
of ik loop naar buiten
en kijk met bewondering naar een boom
 
en een vogel die alleen door de lucht vliegt
het gras dat in de winter nauwelijks groeit
de natuur is steeds anders zoals mijn kat
die net nog lag te slapen
en nu zijn neus onder mijn arm duwt.
 
En wat is natuur nog in ons land, schreef hij sceptisch
zo lang geleden dat we hem achteraf gelijk geven.
Alles krijgt voorrang, tijdige gasleveringen voor ons elektranet,
subsidies voor opleiding. De natuur komt er bekaaid af,
gelukkig is zij koppig en eigenwijs en niet gevoelig voor regels.
 
27 januari 2022

One thought on “NATURE written in a minute for this day (NATUUR geschreven in een minuut voor deze dag) / Poem by Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s