MƏLƏKDƏN MƏKTUB (Agron Şeleyə) – Translated into Azerbaijani Mesme İsmayilova Aliyulla qizi

 
Poem by Rozalya Aleksandrovna
 
 
MƏLƏKDƏN MƏKTUB
Agron Şeleyə
 
Əziz qardaşım,
Dərin yarası olan
bir ağrı görürəm.
Səmadan məlhəm olmağa
mən şəfalar göndərirəm.
Gecə quşların toplayan
bir atəşsən sən…
Sən elə bir atəşsən ki,
Yandırırsan xəyalların əlçatmazlığın
……gercək olar o xəyallar…
Sən səmada qardaşcasına
əlində əsa olan…
bir alovsan…
Gəlmişəm sehirli məlhəmi
verim sənə…
Sənə…bizim hamımıza,
Qaranlıqda qərq olan şairlərə.
Vardır …fərəhə doğru
addımlayan şairlər…
Və sənin yolun…
Secimdir…
 
 
LETTER FROM ANGEL
To Agron Shele
 
Dear brother,
I see the pain,
which is a difficult wound.
I am sending celestial healers
to cure it.
You are the Fire,
which collects nocturnal birds.
You are the Fire,
in which they burn illusions.
And dreams come true.
You are the Fire,
who holds the scepter
of the heavenly brotherhood.
I came to give you
the magic elixir.
For you. And for all of us.
There are poets who
sink into darkness.
There are poets who
follow Joy.
Your Way is
Choice.
 
 
 
 
Translated into Azerbaijani Mesme İsmayilova Aliyulla qizi
Azerbaijan State Pedagogical University
Doctor philology on philosophy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s