EYES IN FAIRY PLACE (For my former lover) / Poem by Ngọc Lê Ninh

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
EYES IN FAIRY PLACE
(For my former lover)
 
One day our green time going to end
You would regret the passed days when living with me
Your husband looked wrinkled with snowy hair and beard
The suffering of love tree made branches bare
 
You want to love me, but already missing the beat
The guitar of love you let strings broken and fallen off
The love song did not die, but resounding in the empty sky
Playing forever in my heart and standing in heaven’s eyes.
 
The one you hate married me
She loves her husband forgetting all about the past
Throwing away the old winter and embracing the coming spring
Enjoying much fun with children and grandchildren.
 
One day the cheeks pale and the lips fade
Thinking among the guys passing through your life
Only one guy made you cry
It’s me, spreading sadness all over the place of fairy
 
 
MẮT THIÊN THAI
(Tặng người yêu cũ)
 
Ngày mai hai đứa hết thời xanh
Em tiếc ngày xưa sống bên anh
Nhìn chồng nhăn nhúm phờ râu tóc
Đau xác cây yêu trụi lá cành.
 
Em muốn thương anh lỡ nhịp rồi
Đàn tình em bỏ đứt dây rơi
Khúc yêu không chết ngân trời vắng
Dạo mãi trong ta đọng mắt trời.
 
Người em ghen ghét lấy anh rồi
Yêu chồng quên hết chuyện xưa thôi
Gạt mùa đông cũ ôm xuân tới
Đùa theo con cháu bộn bề vui.
 
Ngày mai màu má nhạt môi phai
Em nhớ đời qua bao chàng trai
Riêng có một người làm em khóc
Là anh rầu cả chốn thiên thai./

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s