The language is limited, the images say it all (De taal beperkt, de beelden alles zeggend) / By Hannie Rouweler

 
Hannie Rouweler
 
 
The language is limited, the images say it all
 
The relationship between language and image is complicated and has 1001 interpretations. What came earlier: the language or the image, the image or the language? Both are possible. Nevertheless, the language is given greater meaning, for its communication, the language is more or less fixed, the mother tongue is the first word spoken. Everyone has a language most entrusted to him/her, which is spoken daily, which sounds most familiar. It could even be a dialect that you grew up with and be associated with for the rest of your life, even if you are multilingual.
It is different with the image. The image can also be a fixed item, but it is interchangeable. You can always look at the same image from a different angle, whether it is a painting, sculpture or photo. That complicates the image, it changes constantly and can make a different impression every time, depending on your own state of mind, the moment you see it, the moment you remember it. One and the same image can symbolically leave so many different impressions on the retina, making you feel connected to similar images that you saw elsewhere. Images slide over to other images.
 
The language doesn’t. Language is a fixed value and when it comes to poems, the poem continues to exist in the invisible list, in which the words touch or surpass each other.
 
 
De taal beperkt, de beelden alles zeggend
 
De relatie tussen taal en beeld is ingewikkeld en kent 1001 invullingen. Wat was er eerder: de taal of het beeld, het beeld of de taal? Beide is mogelijk. Toch wordt aan de taal grotere betekenis gegeven, vanwege de communicatie, de taal ligt min of meer vast, de moedertaal het eerst gesproken woord. Iedereen heeft een taal die hem het meest toevertrouwd is, die dagelijks gesproken wordt, het bekendst in de oren klinkt. Het kan zelfs een dialect zijn waar je mee opgegroeid bent en voor de rest van je leven aan verbonden bent, ook als je meertalig bent.
Met het beeld zit het anders. Het beeld kan ook een vast gegeven zijn maar is inwisselbaar. Steeds vanuit een andere invalshoek kun je naar hetzelfde beeld kijken, of het nou een schilderij, beeldhouwwerk of foto is. Dat maakt het beeld ingewikkeld, het verandert voortdurend en kan steeds een andere indruk maken, afhankelijk van je eigen gemoedstoestand, het moment waarop je het aanschouwt, het moment waarop je het herinnert. Een en hetzelfde beeld kan symbolisch zoveel andere impressies nalaten op het netvlies, waardoor je je verbonden voelt met gelijksoortige beeltenissen die je elders waarnam. Beelden glijden over naar andere beelden.
 
De taal doet dat niet. De taal is een vaste waarde en als het over gedichten gaat dan blijft het gedicht bestaan in de onzichtbare lijst, waarin de woorden onderling elkaar raken of overtreffen.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s