Borders are borders (Grenzen zijn grenzen) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Borders are borders
 
Even a river knows its own limits
as it flows through the landscape –
the banks along the water, the transition of sand,
reeds, grass to waterfront, dikes and roads.
Even a child knows it must stop when
an argument turns into a scuffle, the needless
hitting and hurting someone who is defenseless.
 
Only those who are blind, lust for power and boundless
disfigured by delusions and false statements
will shoot himself in his own feet sooner or later.
The statue of the crime will be pulled down.
Respect. Do not attack an autonomous country that protects
its citizens against the disease of the invalid victory,
a lost battle beforehand, with countless casualties.
 
 
Grenzen zijn grenzen
 
Zelfs een rivier kent haar eigen grenzen
als ze door het landschap stroomt –
de oevers langs het water, de overgang van zand,
riet, gras naar waterkant, dijken en wegen.
Zelfs een kind weet dat het moet stoppen als
een ruzie uitloopt op handgemeen, het nodeloos
raken en kwetsen van iemand die weerloos is.
 
Alleen wie blind is, belust op macht en grenzeloos
misvormd door waanideeën en valselijke verklaringen
zal zich vroeg of laat in zijn eigen voeten schieten.
Het standbeeld van de misdaad zal worden omver getrokken.
Respect. Val geen autonoom land aan dat zijn burgers
beschermt tegen de ziekte van de ongeldige overwinning,
een verloren strijd vooraf, met talloze slachtoffers.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s