Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Monologu i nënës” të autorit Dhori Kita

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Monologu i nënës” të autorit Dhori Kita
 
 
Titulli: Monologu i nënës
Autor: Dhori Kita
Botimi i parë: 2022
ISBN: 978-9928-362-23-0
Formati: 13.5x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit.
 
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. “Mihal Grameno”, Pall.32, Ap. 7
 
Tiranë, shkurt 2022
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Kita, Dhori
Monologu i nënës : poezi / Dhori Kita.
– Tiranë : Ada, 2022
80 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-362-23-0
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1
 
 
Pak fjalë për miqtë e mi lexues.
 
Në kohë të ndryshme dhe për ngjarje të veçanta, që njeriu kalon në jetë, kam shkruar poezi, ese, rrallë ndonjë tregim, por, këto që po botoj janë të një natyre krejt të veçantë për mua, pasi lidhen me tri evente të jetës sime siç janë: përfundimi me sukses i misionit si mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe, ndarja me Korçën dhe nga nxënësit e mi të dashur, me të cilët kalova pjesën më aktive të jetës dhe shpesh largimi nga nëna. Boshllëkun që më krijuan këto ndarje, në mënyrë graduale, e mbusha me shkrimet poetike, që buruan vetvetiu nga qenia ime.
Nuk e kisha menduar se do të vinte një ditë për t’i botuar në një libër të veçantë, por ja që ndodhi.
Me shpresën se diçka të dobishme sjell me poezitë e mia.
 
Autori

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s