KËNGË E THJESHTË PËR DËSHIRËN E PARË – FREDERICO GARCIA LORCA / Shqipëroi: Kolec P. Traboini – WORLD POETIICA Pantheon Books 2019

 
FREDERICO GARCIA LORCA
5 qershor 1898 – 18 gusht 1936 / SPANJE
 
 
KËNGË E THJESHTË PËR DËSHIRËN E PARË
 
Në mëngjesin e blertë
dua të jem zemër.
Një zemër.
 
E kur të arrijë perëndimi
dua të bëhem bilbil.
Një bilbil.
 
(Shpirt,
kthehu ngjyrë-portokalli.
Shpirt,
kthehu ngjyrë dashurie.)
 
Në mëngjesin e gjallëruar,
dëshiroj të jem vetvetja.
Një zemër.
 
Dhe në fund të perëndimit
dëshiroj të jem një zë.
Një bilbil.
 
Shpirt,
kthehu ngjyrë portokalli.
Shpirt.
kthehu ngjyrë dashurie.
 
 
Kolec Traboini 2012  Pantheon Studio
 
Shqipëroi: K. P. Traboini
WORLD POETIICA Pantheon Books 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s