[荷兰]汉妮•鲁维尔 -Hannie Rouweler (Netherlands)

 
Hannie Rouweler (Netherlands)
 
Dichters Als Dromenvangers
 
 
—Voorwoord Atunis 2023
 
In de wereld van de dag van vandaag zijn het ook dichters die met hun verzen proberen een antwoord en reflecties te geven op al de gevolgen van met name twisten, humanitaire rampen, oorlogen met als gevolg talloze vluchtelingen die ontheemd een veilig heenkomen zoeken naar andere landen. Het lijkt er soms op dat er maar geen veranderingen komen, ondanks de vele pogingen van wereldleiders, organisaties, individuen, kunstenaars en dichters en andere groepen de aandacht te richten op een veilige en bewoonbare planeet voor iedereen. Steeds meer uitbarstingen van geweld, alsof we nog leven in oude reeds lang vervlogen tijden met stammenoorlogen, waarover ook steeds meer documentaires gemaakt worden, zelfs films die vastleggen wat oorzaak en gevolg is van al die verschillende inzichten, historisch gegroeide verschillen die zonder goodwill, zonder tolerantie, zonder onderling overleg tussen betrokken partijen niet worden opgelost, of slechts gedeeltelijk en daardoor tijdelijk tot opnieuw de vlam in de pan slaat.
 
Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat we een vreedzame planeet bewonen waarbij ieder individu, jong en oud, zich gekoesterd kan voelen in een gerespecteerde en veilige omgeving.
 
De dichters die veranderingen willen schrijven erover, op vele verschillende manieren. Soms direct, soms verholen. Omdat praktisch gesproken vaak weinig effect wordt bereikt spiegelen ze lezers en mensen een ander beeld voor, een mogelijke werkelijkheid of geven ze met hun woorden aan wat veranderd moet worden in de samenleving, zoals eerlijke verdeling van de welvaart en tonen daarbij hun betrokkenheid, inclusief de klimaatveranderingen die zichtbaar zijn door extreme droogte, hoge temperaturen, zware regenval, rijzende zeespiegels, smelten van de permafrost, zelfs orkanen op plekken waar ze eerder niet voorkwamen.
 
Als dromenvangers, gericht op een andere en betere toekomst, vervullen ze daarmee feitelijk de taak van ouders zoals de Ojibweg geloven dat het zelf maken en ophangen van een dromenvanger boven het bed nare dromen weert.
 
Eeuwenlang al maken indianen dromenvangers om boven het bedje of de draagwieg van hun kinderen te hangen. Men gaat ervan uit dat de hemel doorweekt is met dromen, goede dromen, maar ook slechte dromen. Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in het web en volgens de overlevering glijden ze er dan in de morgen af en drogen ze op in de ochtendzon. Goede dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het centrum van de dromenvanger vinden en treden daarmee het leven binnen van de dromer.
 
Deze bloemlezing geeft een zeer gevarieerd beeld van de wijze waarop dichters, uit zeer verschillende landen en continenten, inhoud en vorm geven aan persoonlijke maar ook andere gevoelens en gedachten, die henzelf en de mensheid aangaan. Ze raken de kern van het bestaan.
 
Editor Demer Press.
 
 
 
 
[荷兰]汉妮•鲁维尔
 
诗人作为追梦者
 
——《阿图尼斯国际诗选2023》前言
 
 
在当今世界,诗人也试图用他们的诗篇来回应和反思冲突、人道主义灾难和战争带来的所有后果,这些冲突和战争,导致无数流离失所的难民,在其他国家寻求庇护。尽管各国领导人、组织、个人、艺术家、诗人和其他团体做出了不懈的努力,试图为每个人创造一个安全、宜居的星球,但有时似乎并没有产生任何变化。越来越多的暴力事件的发生, 仿佛我们还生活在早已远去的部落战争时代,关于这些战争的纪录片,甚至捕捉所有不同见解的因果关系的电影,也越来越多,而基于历史原因所产生的差异,如果没有悲悯,没有宽容,没有相关各方之间的相互协商就无法解决,或者只能解决部分问题,那么一切都是暂时的,直至战火重燃。
 
最终,所有人都将受益于居住在一个和平的星球上,在这个星球上,每一个人,无论老少,在一个受人尊敬和安全的环境中,都能感觉到被珍视。
 
那些寻求变化的诗人,他们以各种不同的方式写出与这一切相关的诗篇。有时直接,有时含蓄。因为实际上往往收效甚微,他们向读者和人们描绘了一个不同的形象,一个可能的现实,或者用他们的话来表明社会需要改变什么,比如财富的公平分配,表明他们参与其中,包括通过关注极端干旱、高温、强降雨、海平面上升、永久冻土融化,甚至在以前没有出现过飓风的地方所发生的气候变化,而分享对生存的担忧。
 
作为追梦者,他们专注于一个不同的、更美好的未来,他们事实上是在履行父母的职责,就像奥吉布韦格相信,制作并悬挂一个捕梦网在床上,可以防止噩梦。
 
几个世纪以来,印第安人一直在制作捕梦网,并悬挂在孩子们的床上或摇篮上。人们相信天空充满了梦想,有美梦,也有噩梦。在夜间,噩梦被困在网上,根据传统,它们会在早上滑落,被清晨的阳光晒干。而美梦可以畅通无阻地进入捕梦网的中心,从而照亮梦想者的生活。
 
这本《阿图尼斯国际诗选2023》,描绘了一幅来自不同国家和大陆的诗人,为了个人以及他者的情感和思想,如何赋予内容与形式以多样化而影响他们自己和人类的姿态各异的画面。它们触及了存在之核。
 
荷兰德默出版社出版。
 
(张智 译)
 
 
[Netherlands]Hannie Rouweler
 
Allemaal Dichters
 
We zijn allemaal dichters. Waar je ook woont,
tijdelijk verblijft, tegen een boom aankijkt en straat,
bergen, hoge flatgebouwen, laagvlaktes, dorp of stad,
in huis woont met een vrouw, man, kinderen, huisdieren,
allemaal zijn we dichters met de poëzie in het hart geboren.
 
Voor de een voelt het zwaar als lood en neemt geschiedenis
en verloren, verdwenen mensen met zich mee, de ander
kijkt naar de glimlach van een kind, behoudt zijn kinderhart
en struikelt evengoed over grote en kleine keien op de weg.
Iemand anders ziet in alles het licht, het ochtendlicht dat voor elk
weer verschijnt aan het raam van de tijd. Sommigen raken
de woorden nauwelijks aan, behoedzaam met veel witregels,
sommigen knallen als vuurwerk midden in de nacht.
 
We zijn allemaal dichters. Goede dichters. We doen ons best
om de taal als wiel, rad, vogelverschrikker, fluistering van bloemen,
voor de kar te zetten van wat het uur, de dag, ons telkens brengt.
 
 
[荷兰]汉妮•鲁维尔
 
所有诗人
 
我们都是诗人。无论你家住何处,
暂时停一下吧,看看大街和树木,
看看山脉、高楼大厦、平原、村庄或都市,
与妻子、丈夫、孩子、宠物一起生活,
 
我们都是天生的诗人,内心充满诗意。
 
对某些人而言,它沉重如铅,带着历史
和迷路的人们一起消失,而另一些人
看着孩子的笑颜,保持一颗童心
在堆满大大小小的鹅卵石之路蹒跚而行。
其他人目睹了万物中的光,晨光
在时间之窗重现。有些人几乎不曾
敲击过文字,小心翼翼地留下许多空行,
有些人却像半夜的烟花那样一闪即逝。
 
我们都是诗人。出色的诗人。我们竭尽全力
把语言变成车轮、齿轮、稻草人和花儿的低语,
把每一天每一刻,带给我们的东西放入手推车。
 
(张智 译)
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s