Darkness (Ciemność) – Poem by Eliza Segiet / Translated into English by Ula de B

 
Poem by Eliza Segiet
 
 
Darkness
 
There,
where children
are hiding from the attacks of hatred
instead of playing hide and seal
 
taste is being lost
from colorful childhood.
 
Callings for help,
understanding and normalcy
is unheard of.
Silent blood
does not incite mercy,
albeit backdrop of ruins
its distinctive color
should holler:
 
Everyone has just one,
one way journey into the darkness.
 
 
Ciemność
 
Tam,

gdzie dzieci
ukrywają się przed atakami nienawiści
zamiast bawić się w chowanego,
 
zatracany jest smak
barwnego dzieciństwa.
 
Nawoływanie o pomoc,
zrozumienie i normalność
jest niesłyszalne.

Milcząca krew
nie wzbudza litości,
choć na tle ruin

jej wyrazisty kolor
powinien krzyczeć:
 
Każdy ma tylko jedną,
bezpowrotną wędrówkę w ciemność.
 
 
Translated into English by Ula de B
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s