The Invisible Birthmark (De onzichtbare moedervlek) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
The Invisible Birthmark
 
From birth to now he wears
an invisible birthmark
with him. It’s always war in my head –
he announced one day.
 
A family history of going into hiding during
the second world war appears
in a dark sky, it’s that heavy dark cloud
regularly floating by above a roof,
a house in Leusden
where the Jewish mother no longer lives. She left words,
a smile and works of art behind.
Always helpful, bright and sunny, she brought light.
 
He lives in the house with a garden that despite everything
is well maintained. With one arm in a sling for years
and a hidden birthmark.
From a distant apartment in NYC across the ocean
I hear someone say who survived Theresienstadt
and left her mother in pain
in the very last train to Auschwitz autumn 1944:
we even didn’t know
that we were jews
until we were picked up and put on transport.
 
 
De onzichtbare moedervlek
 
Vanaf zijn geboorte tot nu draagt hij
een onzichtbare moedervlek
met zich mee. Het is altijd oorlog in mijn hoofd –
liet hij op een dag weten.
 
Een familiegeschiedenis van onderduik tijdens
de tweede oorlog verschijnt
aan een donkere hemel, het is die zware donkere wolk
die regelmatig voorbij drijft boven een dak,
een huis in Leusden
waar de joodse moeder niet meer leeft. Ze liet woorden,
een glimlach en kunstwerken na.
Altijd behulpzaam, licht en zonnig en ze bracht licht.
 
Hij woont in het huis met een tuin die ondanks alles
goed onderhouden is. Met een arm al jarenlang in mitella
en een verborgen moedervlek.
Vanuit een verre flat in NYC aan de overkant van de oceaan
hoor ik iemand zeggen die Theresienstadt overleefde
en haar moeder achterliet op een pijnlijke manier
in de allerlaatste trein naar Auschwitz najaar 1944:
wij wisten niet eens
dat we joden waren
totdat we werden opgehaald en op transport gezet.
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s