Shtëpia Botuese “ADA” publikon romanin “Viti i kukuvajkës” të autorit Shaban Rama  

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon romanin “Viti i kukuvajkës” të autorit Shaban Rama


Titulli: Viti i kukuvajkës
Autor: Shaban Rama

Botimi i parë: 2022
ISBN: 978-9928-362-31-5
Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, maj 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Rama, Shaban
Viti i kukuvajkës : roman / Shaban Rama.
– Tiranë : Ada, 2022
164 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-362-31-5
1.Letërsia shqipe 2.Romane
821.18 -31 
 
 
***
 
Ky roman është i pari shkruar nga unë. U mbështet mbi një tregim, që e kisha shkruar para demokracisë. Pak prej tij ndodhet në kapitullin e 18-të. Tregimi bëri romanin, kur ky i fundit e neglizhoi të jetë boshti i veprës. Kjo, është mëse e ditur, se ligjet artistike transformojnë, e përkulmojnë, gjer dhe skemat e fiksuara autoriale, nga mungesë e dinamikës. Por duhet shtuar, se nuk duhen të merren si të vërteta ngjarjet në kuptimin e historizmit konspektiv. Historiani, siç është pohuar, nuk dredhon nga fakti, nuk bën spekulativin, se i bie puna e tij në humnerë. Romancieri, se bën historinë, dhe as e thotë si ka ngjarë: vjetmi, parvjetmi, si një e një bëjnë dy. Se mund të bëjnë dhe tre, katër, sipas tij. Ai merr dukuritë me të cilat do modelojë logon e tij krijuese, ku proceduesi është i huaj, iniciuesi, në bërjen ndryshe. Ndërhyrësi frekuenton, ose talent show, vepron i pavarur nga dialektika ditore. Misteriozisht i bën një imazhim të ri kundrealitetit tonë. E nuk thotë kurrë inspiruesi: e bëra unë.
– E juaja është vepra, ju lumshin duart!- thotë modestish i papami. Në këtë pikëpamje unë jam vetëm kazmaxhiu!
 
Autori
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s