Мы плачем, рождаясь – Eva Lianou Petropoulou / Перевод-Татьяна Теребинова, Россия

  Eva Lianou Petropoulou     Мы плачем, рождаясь   Мы плачем, рождаясь, нас пугает сиянье света… Уходим в слезах, любя этот свет, давно разгадав его – познав его зов, влюбились в любовь… Мы приходим одни… Мы уходим одни… Прекрасно … Continue reading

ПОЕТ / Розалия Александрова

  Розалия Александрова     ПОЕТ   Когато Душата е нежна, А езикът е гневен съдник. Остани в сянката на кипарисите. Там главата не я пече слънцето. Само остават следи. По пясъка.   Докато дойдат вълните.