ПОЕТ / Розалия Александрова

 
Розалия Александрова
 
 
ПОЕТ
 
Когато
Душата
е нежна,
А езикът е
гневен съдник.
Остани
в сянката
на кипарисите.
Там главата
не я пече
слънцето.
Само
остават
следи.
По пясъка.
 
Докато
дойдат
вълните.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s