RAIN IN THE SOUL (MƯA HỒN) / Poem by Ngọc Lê Ninh

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
RAIN IN THE SOUL
 
Much mourning for my lover just departed yesterday afternoon
With the winter rain casting the ice on the heart of summer
Bubbles of memory drifting along the soul raining endlessly
Sound of the heart broken sliding down to the bottom of the soul
 
Much more pity for my lover leaving the world
Eyelids droop, sad tears flow with the sea shallowing
My lover lost, the earth crumpled in drought
The universe gloomed, the smoke of mourning covered heaven.
 
 
MƯA HỒN
 
Xin khóc thương em vừa nằm xuống chiều qua
Bằng mưa mùa đông hắt giá băng lòng hạ
Bong bóng nhớ trôi theo hồn mưa lã chã
Nghe vỡ con tim sụt lở đáy tâm hồn.
 
Thêm xót xa lòng em rời khỏi trần gian
Bờ mi rủ mắt rơi sầu theo biển cạn
Đời mất em trái đất vò nhàu khô hạn
Vũ trụ trầm u khói tiếc phủ thiên đàng./.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s