Një minutë, heshtje – Poezi nga Dinos Christianopoulos / Shqipëroi: Vasil Çuklla

 
Poezi nga Dinos Christianopoulos
 
 
Një minutë, heshtje
 
Ju, që e gjetët njeriun tuaj
dhe e kini një dorë, që t’ ju shtrëngojë butësish…
një krah, ku mund të mbështesni pikëllimin
një trup, që mundet t’ju fshehë eksitimin…
u skuqët vallë nga lumturia, si gjithë të lumturuarit
qoftë vetëm njëherë, rastësisht?!…
Menduat të mbani, vetëm një minutë heshtje…
për gjithë, të dëshpëruarit?!
 
 
Vasil cuklla
 
Shqipëroi: Vasil Çuklla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s