Poezi nga Isilda Nunes / Përktheu nga anglishtja në shqip Iva Katundi

 
Poezi nga Isilda Nunes
 
 
***
 
Sa shumë në këtë botë mund të jem?
Sa shpirtëra kam?
Nuk e di!
Jetoj, midis kohërave, hapësirave, botëve.
Unë nuk mund të di kush për mua shkruan, kush më mendon e kush më flet.
Ata s’ janë veçse unë,
Ringjallen në mua përjetësisht,
Rrotullohen rreth meje, një valle, më trullos porsi një konvulsion!
Midis nesh ka një derë të hapur,
Të cilën t’a mbyll harroj!
 
 
***
 
How many am I?
How many souls do I have?
I don’t know.
I live between times, between spaces, between worlds.
I don’t know who writes me, who thinks me, who speaks to me!
I am they,
And they revive eternally in me
They whirl around me in convulsive dances that stun me!
Between me and them there is a door ajar
That I might forget to close!
 
 
 
***
 
Veten nuk mund të përcaktoj, cila jam s’ di.
Ku nisi filli im?
Ku do të ketë një mbarim?
Jam si një busull, me Veriun të humbur,
Jam në detin e tërbuar të jetës një pikë, e harruar
Jam një pendë e zhdukur, era e fortë e ka larguar
Zog i egër që pendët kërkon.
Brenda vetes kam kohën e përtejme, një lidhëz që mbart gjithë zgjedhimet e foljeve!
Brenda vetes ndiej çdo lindje në botë, ekstazi pranvere
Duke lundruar në lumin tartar kërkoj gojën, fjalën time
Përjetësisht veten e humbur gjej në ato brigje.
 
 
***
 
I don’t define myself, I don’t know who I am.
Where do I begin
And where do I finish?
I am the compass that in Time, lost its North,
I am the drop forgotten in the turbulent sea of life,
I am the vanished feather, blown away by the wild wind,
I am the savage bird, searching for its lost feathers.
I carry within me a Beyond-Time,
A Gerund that carries all the conjugations of the Verbs!
I feel all the births of the world and the ecstasy of springs!
I sail in a tartarous river in search of my mouth
And eternally I find myself on the banks where I get lost.
 
 
 
20211010_205201
 
Përktheu nga anglishtja në shqip  Iva Katundi

One thought on “  Poezi nga Isilda Nunes / Përktheu nga anglishtja në shqip Iva Katundi

  1. Extremely honored and happy to see my poems translated into Albanian
    My immense gratitude to the excellent editor and poet Agron Shele and the kind translator Iva Katundi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s