Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me tregime dhe novela “Orët e mbrapshta të një qyteti” të autorit Pirro Shtika

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me tregime dhe novela “Orët e mbrapshta të një qyteti” të autorit Pirro Shtika
 
Titulli: Orët e mbrapshta të një qyteti
Autor: Pirro Shtika
Redaktor: Edmond Shallvari
Botimi i parë: 2022
ISBN: 978-9928-362-47-6
Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit
Përgatiti për botim: Roland Lushi
 
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
 
Tiranë, maj 2022
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Shtika, Pirro
Orët e mbrapshta të një qyteti : tregime dhe novela /
Pirro Shtika ; red. Edmond Shallvari. – Tiranë : Ada, 2022
156 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-362-47-6
1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela
821.18 -32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s