Hand kiss, goodbye (Handkus, afscheid) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Hand kiss, goodbye
 
Farewell in a reunion
of shining roofs in the sun
floral wealth and birds stealing red berries
from the tree in the garden –
 
I had waited days for your return.
Your eyes radiated an emptiness
that I hadn’t seen before.
The skin lustreless, the words lingered up
along the walls in the living room.
 
In another room we found another shape
of being together
a little
and only I gave substance to the sheets.
 
For the last time after so much turbulence
in the early days, seeking and investigating
to each other’s vocabulary in the glass of an afternoon.
The ink dried quickly, a kiss on the hand
was thrown through the air from a distance.
 
 
Handkus, afscheid
 
Afscheid in een wederontmoeting
van glanzende daken in de zon
bloemenweelde en vogels die rode bessen
uit de boom stalen in de tuin –
 
ik had dagen op je terugkeer gewacht.
Je ogen straalden een leegte uit
die ik niet eerder had gezien.
De huid mat, de woorden draalden omhoog
langs muren in de woonkamer.
 
In een andere kamer vonden we nog een vorm
van samenzijn
een weinig
en alleen ik gaf inhoud aan de lakens.
 
De laatste keer dan na zoveel turbulentie
in de begintijd, het zoeken en onderzoeken
naar elkaars vocabulaire in het glas van een middag.
De inkt droogde snel op, een handkus werd
op afstand nog door de lucht geworpen.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s