Söyle, Canım! (Dillen Läläm!) – Italmaz Nuryýew / Türkmence ’den Türkçe ‘ye çeviren Ahmet Yalçınkaya

  Italmaz Nuryýew   Modern Türkmen şiiri temsilcilerinden İtalmaz Nuriyev (Italmaz Nuryýew) 1938 yılı Ekim ayında Türkmenistan ‘ın Mary şehrinde doğdu. Moskava ‘daki Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü ‘nden mezun oldu. Ortaokul yıllarında şiir yazmaya başlayan Nuriyev ‘in ilk şiir kitabı … Continue reading

Mexhid Mehmeti (Kosovë) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Mexhid Mehmeti (Kosovë)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Mexhid MEHMETI, autor i 45 ve¬pra¬ve (poe¬zi, poema, tregime, novela, ro¬ma¬ne, dra¬ma, kri¬¬¬tikë letrare e publi¬cis¬tikë), i prezantuar në disa anto¬logji po¬e¬ti¬ke, tekste … Continue reading

Xhelal Tosku (Rrogozhinë, Albania) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Xhelal Tosku (Rrogozhinë, Albania)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Xhelal Tosku u lind në qytetin e Rrogozhinës. Pasi mbaroi gjimnazin ndoqi studimet ne Fakultetin e Veterinarise prane UB të Tiranës dhe … Continue reading

Adriatike Lami (Tiranë, Albania) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Adriatike Lami (Tiranë, Albania)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Adriatike Lami lindi në vitin 1972. Ka mbaruar studimet universitare dhe pasuniversitare në Universitetin e Tiranës, dega; Gjuhë dhe letërsi shqipe. Investimet … Continue reading

 KRIJIMI ËSHTË DRITË E PALIMPSESTIT TË MEMORIES (Fjala në Takimin Ndërkombëtar të Poezisë – Sarandë, tetor 2021) / Nga: Pajtim  Çaushi – Kryetar i Klubit të Krijuesve Jonianë  

  KRIJIMI ËSHTË DRITË E PALIMPSESTIT TË MEMORIES   (Fjala në Takimin Ndërkombëtar të Poezisë – Sarandë, tetor 2021)   Të nderuar krijues, poetë dhe poete! Në emër të Shoqatës së Shkrimtarëve Jonianë, ju shpreh mirë se ardhjen në Sarandën … Continue reading

Merita Paparisto (Albania -Kanada) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Merita Paparisto (Albania -Kanada)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Merita Paparisto ka lindur dhe është rritur në qytetin e Elbasanit. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën Financë. Të … Continue reading

Shqipe Bytyqi (Kosovë – Zvicër) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Shqipe Bytyqi (Kosovë – Zvicër)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Shqipe Bytyqi u lind në Gjakovë ku mbaroi shkollën fillore dhe të mesme. Në Prishtinë magjistroi në Fakultetin Teknik, drejtimi Arkitekturë. … Continue reading

Zade Kuqi (Kosovë) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Zade Kuqi (Kosovë)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Zade Kuqi lindi në Junik, Kosovë.Përfundoi studimet në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, Dega: Letërsi dhe Gjuhë Shqipe. Është e punesuar në … Continue reading

Bujar Plloshtani (Maqedonia e Veriut) – Poetë të takimit “Trirema e Poezisë Joniane”, Sarandë, Albania 2021

  Bujar Plloshtani (Maqedonia e Veriut)   International Poetry Meeting Saranda 2021 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2021   Bujar Plloshtani, poet dhe eseist. Ka kryer studimet për Drejtësi në Universitetin e Evropës Juglindore. Në Tetor 2007, themelon Shoqatën e … Continue reading

YAMABE AKAHİTO : YAPON ƏDƏBİYYATINDAN DAHA BİR TƏRCÜMƏM / Rus dilindən tərcümə edən: Təranə Turan Rəhimli

  YAMABE AKAHİTO   YAPON ƏDƏBİYYATINDAN DAHA BİR TƏRCÜMƏM   Yamabe Akahito VIII əsrin birinci yarısında yaşayıb-yaratmış görkəmli yapon xalq şairidir. Onun haqqında bioqrafik məlumat dövrümüzədək gəlib çatmamışdır. Yalnız bu məlumdur ki, o, saray şairi və kiçik dərəcəli saray məmuru … Continue reading