ÇMIMI LETRAR “FRANG BARDHI”

 

14369879_1147110188717431_4301049682424783394_n-1

 

Çmimin Letrar “Frang Bardhi – 2016

International Poetry Prize “Frang Bardhi – 2016

 

 

Galaktika Poetike ATUNIS

ATUNIS Galaxy Poetry

 


Galaktika Poetike “ATUNIS” shpall:
Konkursin Ndërkombëtar të Poezisë për Çmimin Letrar “Frang Bardhi – 2016”.

Në kuadrin e organizimit të aktiviteteve letrare, Galaktika Poetike “ATUNIS” shpall konkursin Ndërkombëtar të Poezisë për Çmimin Letrar “Frang Bardhi – 2016”.

“Unë e mora përsipër këtë barrë për të shkruar,
veçse që të qes para syve të tu, lexues, të vërtetën lakuriq e të panjollosur”

Frang Bardhi

Medalja “Frang Bardhi” është vizatuar nga piktori Zeni Ballazhani; është realizuar nën drejtimin e përfaqësuesit të Bordit Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS”, Peter Tase (USA) dhe përfaqëson çmimin që i jepet fituesit për poezinë më të mirë.

Kriteret e konkurrimit :

a- Të gjitha poezitë konkurruese duhet të jenë në versionin shqip ose anglisht.
(Për konkurrim pranohet vetëm një poezi në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze ose e njëjta poezi në të dyja gjuhët.)

b- Të gjitha poezite konkurruese do të shpallen me numër rendor ( jo me emra ), në linkun përkatës të faqes zyrtare : Galaktika “Poetike” ATUNIS”, link i cili shërben për vlerësimin nga ana e Jurisë.

c- Emrat e anëtarëve të Jurisë nuk bëhen publikë deri në shpalljen e fituesit, për të mos patur ndikime gjatë vlerësimit.

Link : https://atunispoetry.com/cmimi-letrar-frang-bardhi-2016/

d- Përkatësinë e emrave të autorëve të poezisë me numrin rendor të tyre e realizon kryesia e Bordit Drejtues.

e- Përjashtohen nga konkurrimi anëtarët e Jurisë dhe ata anëtarë të Bordit Drejtues, që merren me menaxhimin e konkurrimit.

f- Periudha e dërgimit të poezive konkurruese është 20 Shtator 2016 – 15 Nëntor 2016.

g- Afati i shpalljes së fituesve nga ana e Jurisë është 25- Nëntor 2016

h- Publikimi i poezisë fituese realizohet nga Bordi Drejtues në datën 28 Nëntor 2016

Koordinatorët e organizimit të konkursit letrar:

1-Agron Shele / e-mail : sheleagron@yahoo.com
2- Albana Alia / e-mail : albana.alia@virgilio.it
3- Hasije Selishta Kryeziu / e-mail hasije.kryeziu@hotmail.com
3-Prof. Dr Muhammad Shanazar / e-mail: shanazar@hotmail.com
4-Peter Tase E Mail /e-mail: pmtase@gmail.com

Poezitë konkurruese duhet të dërgohen në adresën :

atunisgalaktika@gmail.com

Ftohen të gjithë krijuesit që të bëhen pjesë e këtij konkurrimi, si mënyrë e shprehjes letrare individuale, por edhe si pjesë e kontributit dhe përpjekjes së vazhdueshme për zhvillimin e poezisë së sotme.

Galaktika Poetike ATUNIS

 

 

frang

 

ATUNIS Galaxy Poetry

Bordi Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS”

 

Galaktika Poetike “ATUNIS” Albania, announces the International Poetry Prize “Frang Bardhi – 2016”

In the framework of its literary activities, Galaktika Poetike “ATUNIS” announces:
The International Poetry Prize “Frang Bardhi – 2016”. “Frang Bardhi” Literary Prize has been designed by the painter Zeni Ballazhani and prepared under the direction of Peter Tase (USA), a representative of the Board Directors of Galaktika Poetike “ATUNIS”. This prize will be given away to the poet for writing the best poem, which will be selected by members of the jury. Main features of the poetry competiton are as under:

a-All competing poets must submit their poems either in Albanian or English.

b- All poems will be identified by a number (Name of the poet will be kept secret) in the following link on the official homepage of Galaktika Poetike “ATUNIS”
https://atunispoetry.com/cmimi-letrar-frang-bardhi/and this link will be used only by the jury.

c- The Chairman of the Board of Directors will manage the matching process of the authors’ name corresponding poems with their numbers.

d- The members of the jury and those of the Board of Directors who will manage the process, will not be eligible to participate in the competition.

e- The submission window will be opened from September 20, 2016 to November 15, 2016.

f- The jury will declare the winner on November 25th, 2016.

g- The Board of Directors will publish the winning poems on November 28th, 2016.

Coordinators of the Literary Competition are:

1. Agron Shele / e-mail : sheleagron@yahoo.com
2. Albana Alia / e-mail: albana.alia@virgilio.it
3. Hasije Selishta Kryeziu / e-mail: hasije.kryeziu@hotmail.com
4. Prof. Muhammad Shanazar / e- mail: mshanazar@gmail.com
5. Peter Tase / e-mail: pmtase@gmail.com

Please send your poems to: atunisgalaktika@gmail.com

We invite all the poets, from all over the world, to participate in the competition by considering it a symbol of their individual literary expression, and also an effort to the growth and the development of today’s literature.

 

 

 

 

Çmimi Letrar “Frang  Bardhi”

 

 

POEZITË QË PO KONKUROJNË  PËR ÇMIMIN  “FRANG BARDHI”  2013.
POETRY VOLUMES THAT ARE BEING CONSIDERED FOR THE FRANG BARDHI PRIZE 2013

LUTEMI TË KLIKONI MË  POSHTË   POEZITË  QË   KONKUROJNË  PË R ÇMIMIN  ‘FRANG BARDHI’ (2013)
PLEASE CLICK BELOW TO VIEW THE INDIVIDUAL POETRY SUBMISSIONS FOR THE ‘FRANG BARDHI’ PRIZE (2013)

“Unë e mora përsipër këtë barrë për të shkruar, veçse që të qes para syve të tu, lexues, të vërtetën lakuriq e të panjollosur”
Frang Bardhi

POETRY 1

POETRY 2

POETRY 3

POETRY 4

POETRY 5

POETRY 6

POETRY 7

POETRY 8

POETRY 9

POETRY 10

POETRY 11

POETRY 12

POETRY 13

POETRY 14

POETRY 15

POETRY 16

POETRY 17

POETRY 18

POETRY 19

POETRY 20

POETRY 21

POETRY 22

POETRY 23

POETRY 24

POETRY 25

POETRY 26

POETRY 27

POETRY 28

POETRY 29

POETRY 30

POETRY 31

POETRY 32

POETRY 33

POETRY 34

POETRY 35

POETRY 36

POETRY 37

POETRY 38

POETRY 39

POETRY 40

POETRY 41

POETRY 42

POETRY 43

POETRY 44

POETRY 45

POETRY 46

POETRY 47

POETRY 48

POETRY 49

POETRY 50

POETRY 51

POETRY 52

POETRY 53

POETRY 54

POETRY 55

POETRY 56

POETRY 57

POETRY 58

POETRY 59

POETRY 60

POETRY 61

POETRY 62

POETRY 63

POETRY 64

POETRY 65

POETRY 66

POETRY 67

POETRY 68

POETRY 69

POETRY 70

POETRY 71

POETRY 72

POETRY 73

POETRY 74

POETRY 75

POETRY 76

POETRY 77

POETRY 78

POETRY 79

POETRY 80

POETRY 81

POETRY 82

POETRY 83

POETRY 84

POETRY 85

POETRY 86

POETRY 87

POETRY 88

POETRY 89

POETRY 90

POETRY 91

POETRY 92

POETRY 93

POETRY 94

POETRY 95

POETRY 96

POETRY 97

POETRY 98

POETRY 99

POETRY 100

Galaktika Poetike “ATUNIS”

Galaxy of Poetry “ATUNIS”

NJOFTIM

frang

      Në kuadrin e 101 – Vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, 28 Nëntor 2013, Galaktika Poetike “ATUNIS” shpall konkursin poetik Ndërkombëtar dhe jep Çmimin Letrar “Frang Bardhi”

Çmimi “Frang Bardhi” është dizenjuar nga piktori Zeni Ballazhi dhe përgatitet nën drejtimin e përfaqësuesit të Bordit Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS” Peter Tase (USA), çmim i cili punohet në bronz i jepet fituesit për poezinë më të mirë, të përzgjedhur nga juria :

1- Prof  Muhammad Shanazar

2- Dr. Ana Kove

3- Bilall Maliqi

Kriteret e konkurimit

a- Të gjitha poezitë konkuruese duhet të jenë në versionin shqip ose anglisht

b- Të gjitha poezitë konkuruese do jenë të shpalluara me Nr. rendor ( jo me emra ), në linkun përkatës të faqes zyrtare (poezite mund t’i lexoni ne kete faqje) : Galaktika “Poetike” ATUNIS”, link i cili shërben për vlerësimin poetik nga ana e Jurisë.

Link :

c- Korespodimin e emrave të autorëve të poezisë me nr. rendor të tyre e menaxhon kryesia e Bordit Drejtues.

d- Përjashtohen nga konkurimi antarët e Jurisë dhe të gjithë antarët e tjerë të Bordit Drejtues, të cilët merren me menaxhimin e konkurimit.

e- Afati i fundit i postimit të poezive konkuruese është 15 Nëntor 2013.

f- Afati i shpalljes nga ana e Jurisë është 25 Nëntor 2013

g- Publikimi i poezisë fituese bëhet nga Bordi Drejtues në Dt 28 Nëntor 2013

Poezitë konkuruese dërgohen në adresat :

E_ Mail : hasije.kryeziu@hotmail.com

: sheleagron@yahoo.com

Ftohen të gjithë krijuesit që të bëhen pjesë e këtij konkurimi  si pjesë e shprehjes universale letrare individuale, por dhe si pjesë e kontributit dhe përpjekjes së vazhdueshme të zhvillimit të poezisë boterore sot.

Bordi Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS”

http://pegasiworldalbania.com

http://atunis.forumotion.com/

frang

                                                                                                 

 

 

                                                                                                    NOTICE

In the occasion of 101-st Anniversay of Albanian Independence, on 28th Nov.2013, the main event of the cultural life is the worldwide largest International Poetry Festival online, it’s going to be organized by the “ATUNIS” Poetry Galaxy. The International Poetry Festival will be attended by the poets from the whole world online and alia bestows: The “Frang Bardhi” literary Award – the highest award for one’s overall poetry work, that it will be conferred on the best poetry.

The “Frang Bardhi” literary Award is designed by the painter, Zeni Ballazhani and it’s wood-engraving by the Board Representative of the “ATUNIS” Poetry Galaxy” in USA-Peter Tase and it will be given for the best poetry.

The Jury of International Poetry Festival online is composed by:

1- Prof  Muhammad Shanazar (Writer & Poet)

2- Dr Ana Kove (Writer & Poetess)

3- Bilall Maliqi (Writer & Poet)

The specifications of International Poetry Festival online:

a-All the competitive poetries must be written in the albanian language and translated into english language, too.

b-All the competitive poetries will be published by ordinal numbers-(not by names) at the respective link of the Official Page’s The “ATUNIS” Poetry Galaxy. This link will be within Jury’s power to appraise the best poetry,

c-The names of the authors must match up to their ordinal numbers, so it will be easy getting managed by the Main Board of The “ATUNIS” Poetry Galaxy.

d-The Members of Jury and the Board Representatives are exempted from the competition, because they are going to manage it.

e-All the competitive authors must postpone their poetries before schedule ahead of time falling due on November, 15th 2013.

f-When due of the competition’s advertisement will be on November, 25th, 2013.

g-Public announcement of the best and awarded poetry will be published by the Main Board of The “ATUNIS” Poetry Galaxy.

The competitive poetries must be e-mailing at:

E_ Mail : hasije.kryeziu@hotmail.com

: sheleagron@yahoo.com

All authors are invited to participate in this competition, as part of an individual literary universe of expression and as part of an ongoing effort and contribution to the development of contemporary poetry.

The Board of Directors of “ATUNIS” Galaxy of Poetry.

http://pegasiworldalbania.com

http://atunis.forumotion.com/

ATUNIS

Galaktika Poetike “ATUNIS”
Poetic Galaxy “ATUNIS”

Certifikatë

Award

“Unë e mora përsipër këtë barrë për të shkruar, veçse që të qes para syve të tu, lexues, të vërtetën lakuriq e të panjollosur”
I embraced the heavy responsibility to write, only to reveal in front of the readers’ eyes, the unspoiled and unstained truth”
frang
Frang Bardhi

Në kuadrin e përvjetorit të Shpalljes së Pavarësisë , 28 Nëntor 2013, Galaktika Poetike “ATUNIS”

Under the anniversary of Albania’s Independence Proclamation, November 28th, 2013, Poetic Galaxy “Atunis”

1- I jep Çmimin I (e parë) Letrar “Frang Bardhi

Awards the First (I) “Frang Bardhi” Literary Award

iliaz

Mr. Iliaz Bobaj

Për poezinë / For the Poetry: “ Kali i egër / Wild Horse ”

cr il

( The “Frang Bardhi” Literary Award is the face of the Author Frang Bardhi etched in the frontal side of the Medal which will be worked in Steel and polished with Silver. )

2- I jep Çmimin II (e dytë) Letrar “Frang Bardhi
Awards the seconds (II) “Frang Bardhi” Literary Award

namik

  Mr Namik Selmani

Për poezinë / For the Poetry: “ Baladë për Kambanat e Fjalës / A ballad fot the words’ bells ”

certifikate 1

I jep Çmimin III (i tretë) Letrar “Frang Bardhi

Awards the third (III) “Frang Bardhi” Literary Award

jawaz

      Dr. Jawaz Jaffri

dr Jawaz jaffri

Për poezinë / For the Poetry: U.N.O

4- I jep Çmimin III (i tretë) Letrar “Frang Bardhi

Awards the third (III) “Frang Bardhi” Literary Award

eva

MISS  . Eva Hila

eva hila

Për poezinë / For the Poetry: Pa titull / No tittle

5- I jep Çmimin III (i tretë) Letrar “Frang Bardhi

Awards the third (III) “Frang Bardhi” Literary Award

neha
MISS . Neha R . Krishna

neha cr

Për poezinë / For the Poetry: War (Haiku Chain)

Vlerësimi i poezive për konkursin Ndërkombëtar Çmimin Letrar “Frang Bardhi- 2013 organizuar nga Galaktika Poetike “ ATUNIS”

Evaluation of poems for the international contest namely “Frang Bardhi Literary Prize 2013 hosted by Galaktika Poetike ‘ATUNIS”

Poezia 1

nexhi

Xheni Baushi

SA SHUMË DHEMBJE   /  SO MUCH DOLOR …           51 pikë

Poezia 2

migena

              Migena Arllati

MY LIFE, A POETRY          62   pikë

Poezia 3

agim

Agim Desku

VARGJE MBI LOT ÇAMËRIE        56  pikë

Poezia 4

dibran

Dibran Fyelli

UDHËRREFYESIT NË SHESHIN E LIRISË       63 pikë

Poezia 5

Djana Toska

TË DUA PËR SHKAK SE  /    I LOVE YOU BECAUSE………     49  pikë

Poezia 6

qendresa

      Qëndresa Halili

KOHA       43 pikë

Poezia 7

portret ukshin

Ukshin Morina

QYTETAR     68  pikë

Poezia 8

hamza

Hamza Hassan Sheikh

PEACHE       48 point

Poezia 9

u2_arturvrekaj

               Artur Vrekaj

KLITHMËLINDJE      63  pikë

Poezia 10

genta foto libri

Genta Kaloçi

MUND TË…..!     69  pikë

Poezia 11

namik

        Namik Selmani

BALADË PËR KËMBANAT E FJALËS       77  pikë

Poezia 12

Alfred

 Murray Alfredson

WREN          53 point

Poezia 13

jawaz

Dr. Jawaz Jaffri

U.N.O!           74  point

Poezia 14

riza

Riza Lahi

HANIBALI ERDHI TE PORTAT  / HANNIBAL ANTE PORTAS!            64 pikë

Poezia 15

avdyli

Brahim Abdyli

EMIGRIMI I LIRISË         67

Poezia 16

Manoj Sethi

I MOVED ON     56 point

Poezia 17

mishele loman

Michelle Lommen

MY POWER IS MY WEAKNESS         54  point

Poezia 18

anila th

  Anila Themiu

KOHA E KEQE          57  pikë

Poezia 19

laura 1

 Laura Solomon

HIGH -PRICED RRAL ESTATE      73  point

Poezia 20

sadiq

Sadiqullah Khan

THREE FREEDOMS      56 point

Poezia 21

ram krish

Ram Krishna Singh

DECAY WITH DIVINITY        59 point

Poezia 22

   milazim

    Milazim Kajtazi

NJERIU PREJ DHEU    49  pikë

Poezia 23

neha

 Neha R. Krishna

War. (HAIKU CHAIN)      74 point

Poezia 24

Haas Tin

TAKE YOUR ACTIONS      51 point

Poezia 25

ganimete

Ganimete Thaçi

NDJESI E HABITSHME    45 pikë

Poezia 26

lulezim

Lulëzim Hajdari

MËRGIMTARI          60 pikë

Poezia 27

vullnet

Vullnet Mato

LOTËT PA NGJYRË    /   COLORLESS TEARS!            73 pikë

Poezia 28

att

Attila Elustun

NOW IN TAKSIM            58 point

Poezia 29

Teuta

Teuta Sadiku

FËMIJËT E SEMAFORËVE       68 pikë

Poezia 30

Kujtim Agalliu

Kujtim Agalliu

HAJK    69 pikë

Poezia 31

gunsel

Gunsel Djemal

MY  LONGING      68 point

Poezia 32

tini

Tini Qerrajija

DENONCIM       70 pikë

Poezia 33

ze dos

Zé Dos Reys Santos

INCOMPARAVELMENTE         67 point

Poezia 34

zejnepe

 Zejnepe Alili-Rexhepi

SHKAPËRDREDHJA E FISIT           63 pikë

Poezia 35

arabela

Arabella Salaverry

CANCION DE NINA AFRICANA AFRICANA            66 point
(Después de leer una noticia sobre la ablación femenina)

Poezia 36

sharon

Sharon-Elizabeth Walker

WHISPERED KISS      56 point

Poezia 37

efti

Eftichia Kapardeli

FERTILE LAND     56 point

Poezia 38

qazim

         Qazim Muska

 NËSE MË KE DASHUR       71pikë

Poezia 39

Ylli Meçe

UNË LABI    51 pikë

Poezia 40

flora

Flora Peçi

SHKREPËTIMË     69 pikë

Poezia 41

xhelal

Xhelal Ademi

FLAMURIT      72 pikë

Poezia 42

eva

     Eva Hila

PA TITULL        74 pikë

Poezia 43

musa 1

Musa Jopulli

SHTETET E BASHKUARA SHQIPTARE         65 pikë

Poezia 44

dim k

Dhimitër Kokaveshi

SHKALLARË LARTËSIE         70 pikë

Poezia 45

vlad

Vladimir Bizhga

ATA JANË ATJE…………………….. 47 pikë

Poezia 46

lola

Lola Meçaj

STAUJA E HESHTJES        63 pikë

Poezia 47

alma

Alma Alpina Begaj

LERMË TË VDES          70 pikë

Poezia 48

nadia2012

Nadia Cella Pop

BOTË / WORLDS             71 point

Poezia 49

nevila

Nevila Demi

SI MUNDE TË IKJE ?      62 pikë

Poezia 50

murati

Enkeleda Pashaj Murataj

BETEJË E FITUAR           53 pikë

Poeiza 51

gjon

Gjon Neçaj

GOLGOTË E PASOSUN…    51 pikë

Poezia 52

vlera

Vlera Ejupi QELQI             72 pikë

Poezia 53

 Zohra   Hamid

THROUGH THE EYES             59 point

Poezia 54

RHYME SONNY

THE ART OF POETRY          60 point

Poezia 55

alfred

Alfred Tembo

GARBAGE FARM       67 pikë

Poezia 57

gjergji r

      Gjergj Rrustaj

TE KAM PUTHUR FLAMUR           69 pikë

Poezia 58

xhemal

Xhemal Gora

AGUT TË PASDIELLIT           71 pikë

Poezia 59

asllan

Asllan Qyqalla

O ZOT PO I SAKTË          57 pikë

Poezia 60

molly

Molly Molz Thokwana

POEM-TO THE CONFESSION         55  point

Poezia 61

herman

Herman Cuka Zeka

SHPRESË        61 pikë

Poezia 62

portret gjergji

Gjergj Nikolla

EUREKA       73 pikë

Poezia 63

ali r berish

      Ali R Berisha

BULEVARDI I PUTHJES           69 pikë

Poezia 64

farida

Farida Zmijani Ramadani

DHIMBJE NGA PRINDERIT E MI  /    PAIN FROM MY PARENTS        51 pikë

Poezia 65

margaret

Margarett Leite de Oliveira

A VOZ DO VENTO     68 point

Poezia 66

iolanda

Iolanda Scripca

PHONE WIRE IN IN GRAVES      58 point

Poezia 67

anton

Anton Gojçaj

MAZO-HIST-ORI         71 pikë

Poezia 68

valentina

Valentina Broja Sahin

KAM FRIKE NGA FRIKA       61 pikë

Poezia 69

merita berisha

Merita Berisha

LOTO, QIELLI IM SONTE       49 pikë

Poezia 70

pranvera

Pranvera Gjoni

UNIVERSI U SHËMB!     68 pikë

Poezia 71

farncisko

Francischo Azuela

ONE DAY I GAVE MY SADOW  TENOCHTITLAN       64 point

Poezia 72

sokol otobashi

Sokol Otobashi

FJALËT             53 pikë

Poezia 73

cecilie

Cecile Oumhani

INK TRAVELLER      58 point

Poezia 74

vlora

Vlora Bekteshi Neziri

SCREEN OF GRIEF     65 point

Poezia 75

Ramadan N. Ibrahimi

KËNGE -VALLJA HONESH RA       52 pikë

Poezia 76

mimoza

Mimoza Cufaj Rexhvelaj

SHPIRT MEMEC      72 pikë

Poezia 77

seveme

Sevëme Fetiqi

GRUAS SHQIPTARE        69 pikë

Poezia 78

foto deshira

Dëshira Haxhi

FRIKË E LAGESHT !      71 pikë

Poezia 79

naina adil

Naina Adil

WITH EYE MORTGAGED TO TIME     65 point

Poezia 80

xhemajl

Xhemajl Rudi

PËRNDRITJET      72 pikë

Poezia 81

Leonora Loka

MUZGU        64 pikë

Poezia 82

F portret

Fatbardha Sokoli

HESHT !       67 pikë

Poezia 83

gentian banaj

Gentjan Banaj

KOHËS DUAM T`I JAPIM FYTYRË , BOTËS PRONOR     73 pikë

Poezia 84

Liridona Shehu

NË DRITË GJYSËM HENE         50 pikë

Poezia 85

anila

        Anila Toto

THEMBRA E AKILIT            67 pikë

Poezia 86

iliaz

Iliaz Bobaj

KALI I EGËR       82 pikë

Poezia 87

sadik krasniqi

Sadik Krasniqi

KAFKA IME                   72 pikë

Poezia 88

Petraq

Petraq J. Pali

KËNGA        57 pikë

Poezia 89

besarta

Besarta Peçi

IBËR LUMËGJAKU           49 pikë

poezia 90

nikolle loka

Nikollë Loka

TA ÇOVA NJË HARK YLBERI     71 pikë

Poezia 91

Ayanda Maraqana

THE RINGTONES OF DESPERATION     67 point

Poezia 92

piro

Piro Minguli

LUFTËTARI I PANJOHUR        69 pikë

Poezia 93

fran tanushi

Fran Tanushi

SHTIGJE TË NGUSHTA      67 pikë

Poezia 94

sa

Syed Amaan Ahmad

THE GARDEN      70 point

Poezia 96

Selvie Ternava -Silva

SELVIA PËR SELVINË       45 pikë

Poezia 97

kristina rrasi

Kristina Rrasi

KUR FLET SHPIRTI!      61 pikë

Poezia 98

venka capa

Venka Capa

BOSHËSIA !       60 pikë

Poezia 99

arjana loce

Arjana Loçe

NDARJA…             52 pikë

Poezia 100

donike

Donikë Rrethaj

DEDIKUAR NJË ËNGJËLLI    63 pikë

 

The Jury of International Poetry Festival online is composed by:

 

muhammad

 

1- Prof  Muhammad Shanazar (Writer & Poet)

 

 

ana kove

2- Dr Ana Kove (Writer & Poetess)

 

 

bilall

3- Bilall Maliqi (Writer & Poet)

Bordi Drejtues
Board of Directors

Hasije Selishta Kryeziu , Agron Shele , Raimonda Moisiu , Peter Tase, Silvana Berki, Ariadna Sayer , Dr. Ashok Chakravarthy, Gunsel Djemal, Dr Ana Kove, Nelton Bereti, Enertin Dheskali, Prof Muhammad Shanazar , Sinan Vaka, Dr. Eftichia Kapardeli, Klarita Selmani, Shefqete Goslaci, Lumo Kolleshi, Rami Kamaberi, Anton Gojçaj Bilall Maliqi, Nehat Hoxha ,  But Jaku

 

3 thoughts on “ÇMIMI LETRAR “FRANG BARDHI”

  1. A doni të huazoni para? nëse po Na kontaktoni sot me email: (dakany.endre(a)gmail.com)

    Oferta e huasë.

  2. A keni nevojë për një hua urgjente, të sigurt dhe të shpejtë? Kontaktoni: (richardcosmos5(a)gmail.com)

  3. Keni nevojë për një hua urgjente? Kontaktoni: (dakany.endre@gmail.com) Për më shumë informacion mbi kredinë.

    Keni nevojë për një hua urgjente? Kontaktoni: (dakany.endre(a)gmail.com) Për më shumë informacion mbi kredinë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s