Genta KALOÇI

         Genta KALOÇI Vendlindja: Berat  Datëlindja: 08/07/1977 Adresa: Rr. Sheshi Gjeneral ‘’ Jozef San Martin’’ Nd. 4, H.18, Ap. 4 Komuna e Parisit Njesia Bashkiake N.5 Kodi Postar 1019, Tiranë Nr. Telefoni 069 52 15 141 E-mail … Continue reading