Shkolla Tregtare, dallëndyshe e arsimit kombëtar në Vlorë / nga: MSc. Albert HABAZAJ, përgjegjës i Bibliotekës Shkencore “Nermin Vlora Falaschi”,    Universtiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

Shkolla Tregtare, dallëndyshe e arsimit kombëtar në Vlorë Tregtarja e Vlorës – vatër e Dritës Shqiptare   ARSIMI NË VLORË DERI NË VITET E PAVARËSISË Po t’i hedhim një sy historikut të arsimit dhe shkollës sonë në Vlorë, vërejmë se … Continue reading

KALENDARI HISTORIK PËR LUFTËN KOMBËTARE TË VLORËS, 1920 (në fokusin e Fuqive të Mëdha Europiane) / Nga MSc. Albert HABAZAJ/ studiues/*

KALENDARI HISTORIK PËR LUFTËN KOMBËTARE TË VLORËS, 1920 – në fokusin e Fuqive të Mëdha Europiane-   Nga MSc. Albert HABAZAJ/ studiues/* PËRNJOHJE Ky lloj kalendari është, në vetvete, një minisistem, jo thjesht i ndarjes së kohës, për vite, muaj dhe … Continue reading