Nelton Bereti

                  Nelton Bereti Nelton Bereti ka    lindur në  Tiranë  më  02/09/1970 Është diplomuar në  ALISONA UNIVERSITY , për arte figurative , për bissnes legalcy , dhe technological managment .Është    pjesëmarrës … Continue reading