Përmbledhje : Kostua e shumëgjuhësisë në BASHKIMIN EVROPIAN – Áron Lukács / Përktheu: Bardhy Selimi

Kostua e shumëgjuhësisë  në BASHKIMIN EVROPIAN   Áron Lukács   College for Modern Business Studies Tatabánya, Hungary Prill 2007   Përktheu:  Bardhy Selimi     Përmbledhje   Veprimtaritë e shteteve anëtare dhe të Bashkimit Evropian duhet të kryhen “në përputhje … Continue reading

KËNDVËSHTRIM… ZYBA HYSEN HYSA: SHKËPUTUR NGA RECENSIONI I LIBRIT “ISHIM TË LUMTUR SI GJINKALLAT” TË POETIT SHQIPTAR ME BANIM NË KOSOVË, ADEM ZHAPLLUZHA.

  KËNDVËSHTRIM…    ZYBA HYSEN HYSA: SHKËPUTUR NGA RECENSIONI I LIBRIT “ISHIM TË LUMTUR SI GJINKALLAT” TË POETIT SHQIPTAR ME BANIM NË KOSOVË, ADEM ZHAPLLUZHA.   “Po të hedhësh një vështrim të përgjithshëm poezive lirike të dashurisë, shkruar nga mijëra … Continue reading